Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 14. oktober 2021

Referent: Jørn Hansen/ Sigfred Madsen

Kaffehold: Johan Schulz Petersen. John Hansen og Hans Boel

Der blev pakket blade før mødet, bladbholdet var mødt kl. 9:00 til rundstykker og bladpakning.

 

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2.  siden sidst 
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
4. Tema: Flueliner, polyleader og forfang. Philip Berthels tricks for at mindske rasleriet i øjerne.
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
1. Før kaffen sang vi " Tørresnoren" af Sigfred Pedersen
 
2. Siden sidst. Sigfred havde været ved åen et par gange, uden gevinst, så havde han været ved Kås og her fanget en masse ålegræs. Så havde han bedre held men kantareller, dem er der mange af i år.
Harald havde været på ormetur og fanget en regnbue på 42 cm.
Henning havde fanget en enkelt HØ og et par regnbuer.
Poul Erik havde fanget skrubber.
George havde fanget en i halvtredserne og et par han havde genudsat.
Kurt Juel havde ikke fangst at berette om, men han havde sat Einer's mosebuk  med indgraveringsplade på trofæplade som han overrakte til Einer til stor moro for forsamlingen.
Philip Bertel havde fanget en på 80 cm og 6 kg. han havde været ved Kås og Dragstrup vig her havde han tabt en stor fisk og fanget 7 undermålere.
Holger Riis en hø på 5,3 kg og 77 cm, og undermålere ved kysten. 
Johan 2 på 59 cm ligesom han havde fanget en på også 59 her til morgen.
Per Brøndum 1 på 53.
Einer på moseturen fik han en gedde og mosebukken, 1 på 73 genudsat, derudover en han på 58 og 2 på 56 i Karstoft.
Philip er stoppet i åen, men på en tur på kysten fangede han 4 over 50 cm indenfor 1 time, desuden havde han landet 1 på 54 i fursund.
Sten havde fanget en helt, dem er der langt imellem.
Holger havde fanget en skrubbe.
 
3. Sigfred fortalte at der var blevet sat 9000 stk. sætteål ud i moserne.
Eigil's bror, Vagn Nedergård, kan fortælle om de hvide busser. dette foredrag ønskes til næste møde.
Jan Karnøe fra sportsfiskerforbundet vil gerne fortælle on tiltag til fiskenes fremme. dette indlæg ønskes til mødet i januar. Holger Riis er kontaktperson.
Gustav undersøger muligheden for et foredrag om krigssejlere.
Der blev udtalt ønske om opfølgning af netoptællingen i limfjorden.
Der er et arrangement den 6. november til det nedlagte Staulund dambrug for her at naturgenopretning, der er tilmelding, ( se cardinalen side 10).
Julefrokosten bliver den 9. december, maden kommer udefra og der kan evt. blive tale om lidt selvbetaling.
 
4. Gustav fortalte om sine foretrukne liner og skydehoveder og viste hvordan han lavede splejsninger.
 
5.  Seniorklubben serverer suppe  for seniorklubben søndag den 31/10 kl. 12:30 i værkstedet.
Klubhuset er optaget af privat arrangement, så evt. toiletbesøg skal ske i Margrethes hus. Der er ingen selvbetaling
 I
 
 

Torsdagsmøde den 9. september

Referent: Jørn Hansen

Fra kl. 9:00 havde der været en voldsom aktivitet i klubhuset, for efter at vi havde fået morgenkaffe med rundstykker, holdt vi bytte/salg dag og der blev afsluttet mange handler. 24 medlemmer "havde tilmeldt sig.

Kaffehold:  Henning Larsen, Holger Jakobsen og Hans Boel

 

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 Dagsorden:

 

1. Kaffe og sang 

 

2.  siden sidst (der må være en masse at fortælle)
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
4. Tema: Fletliner, hvad bruger du? Hvorfor

 

5. Eventuelt.

 

6.  Er der en der har en god video, tag den med. 

 

1.  Før kaffen sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig".
 
2.  Siden sidst: Eigil havde været med til bestandsanalyse, og havde været på 11 stationer hvoraf 5 var tomme, der var også stationer med mange fisk, og så kan man se at grus skal der til, hvis der er yngel.
Henning havde fanget et par stykker.
Einer havde fanget en 4-5 stykker, han havde også været med til bestandsanalyse, og i Feldborg bæk havde de optalt 167 stykker yngel på en kort strækning, der var også fisk i andre bække.
Kaj Ove havde i går fanget en hø på 54 cm 1,4 kg.
Philip Berthel havde tabt 2 større fisk, fanget 1 på 47 der blev genudsat.
Peder Riisgaard havde fået en på 56 cm.
Erik Blev klubmester, med en lille fisk på 44 cm, men han var den bedste den dag.
Harald havde sågar fanget signalkrebs på flue.
Holger Riis havde fanget et par stykker af de fisk på nogle og halvtres cm, desuden havde han også været med til bestandsanalyse, og i årsvad bæk havde der været mange fisk.
Finn havde også deltaget i bestandsanalysen, blandt andet i Haderis å, Røjbæk og strømmen. resultatet var blandet, og så havde de set en bæver.
Jeg selv, havde fanget en HØ til konkurrencen på 55 cm. en laks i Storå på 82 cm for stor så den skulle ud igen og en gedde i Skjern å, ved Agger og Hanstholm har jeg fanget makreller.
Sigfred havde intet fra åen, dog havde han fanget 17 makreller ved Hanstholm.
Poul Erik havde fanget en præmieret fisk til konkurencen.
Kurt havde fanget krebs, ikke mange, men de var der.
 
3.  Grej bytte/salg dagen havde været en stor succes, og det skal forsøges at lave en sådan årlig byttedag i LFSO regi, Johnny undersøger.
Sdr. Resen turen starter kl. 08:30 med et rundstykke, Eigil laver middags mad der serveres ca. 12:30. Du bliver afkrævet en ca. 25-30 kr for rundstykke og middag.
Onsdag den 15. septemper kl. ca. 4 mødes vi til fiske-grill aften i mosen (se tilmeldingsside, du behøver ikke tilmelde dig, bare kom) Poul Erik tænder grillen kl: 17:30.
 
4.  Temaet var fletliner, det talte vi lidt om, jeg anbefaler Spiderwire Invisible.
til næste møde er temaet fluerlinier.
 
5.  Sigfred efterlyste billeder af Tonny, meget gerne i klubhuset og dambruget. 
Harald startede en diskussion om det fornuftige i at man kan hjemtage et ubegrænset antal mindre fisk (mellem 40 og 50 cm) han vil evt. fremsætte forslag til generalforsamlingen herom. Der var stor uenighed og mange synspunkter for og imod blev luftet, enighed var der ikke, men svesken kom på disken.
Hermed sluttede mødet.
 
 
'
 

 

 

 

Torsdagsmøde den 10. august

Referent Jørn Hansen

Kaffehold: Helge Jakobsen, Hilmar Nielsen og Hans Boel

Mødet havde nedenstående dagsorden

1. Kaffe og sang 
 
2.  siden sidst (der må være en masse at fortælle)
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, hjælp til Karup å konkurrencen, o.s.v.) 
 
4. Eventuelt
 
5. Er der en der har en god video, tag den med. 
 
29 medlemmer var mødt. Husk at melde afbud, det var smuttet for mange til dette møde.
 
1. Vi sang Jens Vejmand og fik så kaffe med franskbrød
 
2. Siden sidst. Der var mange der ikke havde fanget noget.
Kaj Ove havde fisket meget, men ikke fanget noget.
Peder Riisgaard havde fanget en på 42 cm, og 31. juli havde han fanget 1 hø på 73 cm på 5,2 kg.
Børge havde fanget smolt.
Sigfred har fanget 7-8 stk på ca 50 cm, i Karstoft har han mistet en stor fisk, og i Skjern å tabte han en stor laks da svirvlen knækkede.
Philip har haft en 8-10 ture til åen og fanget smolt og set en trykbølge, på 3 ture til Hanstholm har han fanget en makrel.
Steen har fanget en stor smuk bækørred som fik friheden igen.
Einer har fanget en del under 50 cm som er gensudsat, og han har hjemtaget 6 mellem 50 og 60cm, den største på 2,9 kg.
Erik har fået en på 1,8 kg.
Ole og Ken har været ved lilla Edet, Ole fik en lille laks.
Mig selv, jeg har tabt en pæn laks i storå, fanget nogle makreller fra stranden ved den store mole i Agger, og så har jeg fanget en del signalkrebs.
Gustav har intet fanget set spor efter en større fisk, der måske viste sig at være en odder.
Claus havde dagen forinden tabt en stor laks i storå, men samme sted kort tid efter fanget en smuk hø på 60cm ca 3kg, fisken blev genudsat, med et på gensyn.
 
3. Der bliver afholdt en Seniorklub konkurence den 2. september med start kl. 8:00 i klubhuset. Vi starter med et rundstykke, hvorfor der bliver lavet en tilmeldingside.
Årets Sdr. Resen tur  bliver afholdt 7. oktober, med mødested i Fårbæk Pavilion kl. 9:00, også her bliver der tilmelding for indkøb af rundstykker.
Forud for næste torsdagsmøde bliver der afholdt en byttekøbedag. Vi starter kl. 9:00 med et rundstykke hvorfor der også her er tilmelding.
 
4. Vi blev enige om at lave et tema til debat til fremtidige torsdagsmøder. 

Torsdagsmøde den 10. juni 2021

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Hans-Peter Eggers, Harald Moesgaard og Hans Boel.

Så startede seniorklubben op igen med  der blev serveret suppe kl. 12:00, den suppe der var beregnet til sæsonafslutningen i 2020.

Den smagte godt og der blev taget godt fra. Stor tak til Einer for suppen og køkkenholdet med Eigil i spidsen for anretningen.

Herefter fortsatte mødet med nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe (sangen sprang vi over grundet corona)

2.  Siden sidst

3. Kommende aktiviteter

4.  Eventuelt.

2. Siden sidst. Alle var enige om at 2021 havde været svær, her følger en kort gennemgang.

Kaj Ove så fisk dagen forinden, Kurt Juel havde fanget en hø 1. marts, Eigil Amlund havde lige fanget en pighvar på 2,4 kg, Holger Riis-Jensen ( Nyt medlem ) var blevet klubmester med en fisk på 3,85 kg fordelt på 70cm, Johan havde i oktober fanget en blankfisk på 4,3 kg, Oluf havde ved Kaas overlistet en hø på 2,80kg, Bent havde fået en hø på 55cm i marts, Ken havde fået en fisk i efteråret på 6,4 kg, Einer havde 9. maj fanget en laks i Skjern å på 12,6 kg fordelt på 102cm, steen havde fanget et par høi åen sidste år, og havde i år set flere fisk. Preben havdeset en stor fisk ved dueholm, Philip havde fanget en 3-4 kg fisk ved Vridsted i efteråret, og haft en ok sæson ved kysten ligeledes i efteråret, Gustav havde fanget en 2-3 fisk i efteråret, og nu nogle hornfisk ved kysten.

 

3. Kommende aktiviteter: Der er et projekt med ettiketter på whisky det løber af stablen den 17. juni, der er skaffet folk.

inden konkurrencen skal der klippes p-pladser, de ansvarlige indkalder.

Der er bestandsanalyse i Karup å systemet, Finn har meldt sig til 30-31, og Klaus og jeg er sat på til 3/8.

Husk lav en tur kontakt og mig så vi kan få den på hjemmesiden, turen kan være alting.

Hjælp til konkurrencen.

 

4.  Eventuelt: snak

 

 

 

Bestyrelsen i Seniorklubben holdt møde den 7. december for at aftale det videre forløb i denne usædvanlige corona tid. Vi skal gerne holde liv i klubben.

Økonomi. Klubben har en god økonomi der står ca. 14000 (regnskabet vil senere blive vedhæftet denne mail). Og da det ikke er klubben formål at puge penge sammen, bestemte bestyrelsen at 2021 er kontigentfri, nye medlemmer vil dog blive afkrævet kr 200. 

Ad-hoc ture. Medlemmerne opfordres til at arrangerer ture, det behøver nødvendigvis ikke at være fisketurer, men hvadsomhelst I finder, kan være interessant.

Hvis du vil stå for en tur, skal I bare kontakte mig på 29 72 20 41, og den bliver lagt på hjemmesiden.

Storfanger 2020. Årets storfanger blev Ole Maach der 30. juli, på spinner, fangede en 90 cm lang 9,6 kg tung han havørred i Nørrekær. Stort tillykke til Ole.

Diplomet for storfangertitlen er lavet og vil blive overrakt ved først givne lejlighed. Lad håbe det bliver snart. Jeg vil få billedet af Ole med fisk lagt ind i storfangermappen, billedet med Gustav og Ole må vente.

LFSO. Som I jo ved har LFSO fået ny formand. Bestyrelsen vil arbejde på at få et møde med formanden og næstformanden, for at aftale vor indenbyrdes forhold.

Bestyrelsen, Gustav, Sigfred, Eigil og Jørn vil gerne ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår. med håbet om at det nye år bliver bedre, ihvertfald på corona fronten.

 

 

Nyeste kommentarer

13.10 | 07:24

Jeg kommer den 14.10.21

...
12.10 | 08:55

Kommer den 14.10.2021

...
08.08 | 08:30

Kan desværre ikke komme til torsdags møde
Hilsen Henning

...
21.10 | 09:46
Seniorklubben har modtaget 13