Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagmøde den 11. oktober

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Kaj Ove Christensen, Einer Olesen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Peder Riisgaard 
4.  Kommende aktiviteter (herunder jubilæet)
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Som en hyldest til den forestående Løvfaldssommer sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig". Herefter gik vi i gang med kaffen og brødet.
 
2.  Jens Peder havde haft  følgere, mistet fisk fanget undermålere og taget en hø på 2 kg.
Jørn Kroer havde fanget en regnbue.
Sigfred havde landet 2 på lidt under 3 kg.
Henning havde samme morgen i madkassen fanget en stor hanfisk på 81 cm og 6,5 kg, tillykke med den.
Der er også i den grad grund til at sige tillykke til Bent der i Bærs har landet årets indtil videre største fisk på lige kanp 10 kg (9,96) fordelt på 95 cm.
Peder Riisager 2 stk på 1,2 og 2kg.
Palle har på den hårde måde lært at man skal checke og udskifte sit forfang, da han fik en stor fisk på der løb med forfanget.
Poul Erik havde fanget en regnbue på 2,3 kg der var fuld af signalkrebs.
Tonny havde været i Randers Fjord og der fået en pose gode skrubber.
Einar havde, som han jo siger, fået et par stykker.
Georg havde tabt fisk, men dog fået 2  på 2,4 og 2,8 kg.
Gustav regnbue på 1,8 kg.
Philip havde fået en trøstpræmie på 2,6 kg efter at en stor fisk havde drillet ham oppe på Sdr. Resen i en times tid, denne fisk fik også chance næste dag, men ville ikke lege, derudover havde han fået 2 regnbuer.
Oluf havde fanget 3 undermålere i fjorden.
Martin har været i gudenåen og har her fået 2 små aborrer og en laks på 62 cm.  
Erik havde fanget hø på 1 kg.
Kurt havde været oppe i en bæk med tørflue og fanget mange bækørreder, lækkert fiskeri.
Ken Har været ved Lilla Edet og fået 4 laks med den største på 6,6 kg.
22 mand havde været på krebsefiskeri den 4. oktober og vi fangede en masse krebs, der blev kogt samme dag. Dagen efter var vi nogle der var ude at pille haler og kløer af. Disse blev så frosset ned.
 
Herefter kommer 2 punkter uden for dagsordenen.
Gustav opfordrer medlemmerne til at bliver bedre til at melde forfald til torsdagsmøderne. Til dagens møde var der 4 afbud, men vi var kun 39, så!
Flere medlemmer siger at de ikke får de mail jeg sender gennem hjemmesiden, jeg har lavet en forespørgsel ved hostværten og beder medlemmerne checke evt. spamfiltre.
 
3.  Peder Riisgaard fortalte om sig selv, han er fra 53 og født i Fly og bor nu i Vridsted. Peder kom i lærer som smed i Keldbjerg. Efter han var udlært, kom han til Gyro i noget han troede var midlertidigt, men blev til 30 år på denne arbejdsplads, den sidste tid inden han gik på efterløn arbejdede han i Nr. Søby.
Peder der er gift og har 2 børn, fiskede som barn i moserne og lidt i åen og hvis der var en mulighed for at komme med de  voksne til Vesterhavet var det fint, men ellers var det sønnernes fodbold der tog hans tid som voksen. Efter at han var gået på efterløn er han begyndt at fiske igen, 2016 og 2017 var rigtig gode år fiskemæssigt, men som hos mange andre halter 2018 efter.
Peder går på jagt og er i det hele taget glad for naturen.
Til sidst viste Peder en lille video af en sæl i åen der har fanget en pæn havørred, en film han havde optaget med mobiltelefonen.
 
4.  Næste møde den 8. november er jo jubilæet og i den forbindelse holder vi en frokost hvor vi mødes kl 12:00. Vi skal blandt andet have de signalkrebs vi fangede og kogte den 4. oktober, og en fiskeret og evt. andet. Madholdet er på plads og det udvidede kaffeholdet står for borddækning Kaffeholdet bliver Preben Høpfner, Uffe Hansen, Oluf Cramer og Hans Boel.
Foreningsformændeme er inviteret. Sigfred foreslår at man medbringer en spids saks til at åbne kløerne med. Hvis du har en god historie som underholdning er det super.
Der blev aftalt 2 ture. Sdr. Resen den 18. oktober (tilmeldingsside er på plads) og gudenåen mandag den 22. oktober (tilmeldingsside bliver oprettet).
 
5.  Harald sagde at han mener at julefrokosten skal være en traditionel menu, Ikke varm mad, men sild, fiskefilet og evt andre retter.
 
 
6.  Som video streamede jeg afsnit 2 i den norske serien "Den fantastiske vildlaks".
Serien findes på dr.dk

Torsdagsmøde 13. september 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Johan Schulz Petersen, Arne Præstegaard og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Per Rasmussen
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Efter kaffen sang vi "Blæsten går frisk over limfjordens vande"
 
2.  Siden Sidst: Martin har fået en laks i Skjern å. Jeg har også fået en laks i Skjern å, og jeg har prøvet at få makreller i Hanstholm uden held og ligesådan i fjorden. Niels Jørgen Haarbo havde fået 7 makreller fra stranden i Hanstholm. Tonny havde været i Randers fjord og fået en pose skrubber. Johan havde været ved åen ved Karstoft før mødet og ikke set fisk, men havde haft en flot oplevelse med en ræv der flygtede fra ham over kanal og marker. Per Simonsen havde fanget en aborre og haft et par Bønnelykker (nap i fluen) ved åen. Einar havde fået et par stykker. Claus Nymann havde fået en flot blanklaks på 95 cm i Skjern å. Philip havde været ved Skjern å nogle gange uden fisk, det var dog lykkedes ham at gå i bløden så tøjet blev totalt vådt, I Karup å havde han fået små ørreder, på vej til Sjælland havde han fisket på Sjællands odde og der fanget nogle undermålere. Preben Skiffard havde fanget nogle makreller. Gustav havde ikke fangst at fortælle om, men han fortalte om bestandsanalyse i Grenå.
 
3. Per Rasmussen Fortalte at han havde levet sit halve liv på Grønland i Sisimiut efter at have været en kort tid i Jakobshavn, Per arbejdede som tømre/snedker. Han fiskede fjeldørreder og havfiskeri efter torsk, rødfisk og helleflynder. På Grønland havde Per mange oplevelser også nogle grimme, blandt andet var han vidne til et helikopterstyrt. Per rejste fra Grønland i 2011.
Efter Grønland købte Per et ældre hus i Vridsted, som han kunne renovere, et arbejde der stadig pågår.
Per stammer fra Københavns området og hans opvækst skete i Slangerup.
Per er en ivrig fotograf og han havde lagt flere album frem med billeder fra hans tid i Grønland til gennemsyn.
 
Efter Per kom Per Mark der fortalte om et uheld han havde været involveret i og som havde bevirket at han skulle op til køreprøve igen. Han var kommet til at berøre en cyklist der kom susende ned af slotsgade og Per var ved at svinge til højre ad sdr. boulevard, der var ikke sket andet end at forhjulet på cyklen slog lidt, hvilket Per selvfølgelig ville erstatte, men cyklisten meldte det til politiet om aftenen og så gik sagen sin gang. Per sagde at for sådan nogle gamle nisser som os er det sin sag at komme på Skolebænk igen ligesom det at se sig over skulderen til køretimerne ikke er nemt, men nu er Per på den anden side og har kortet igen.
 
4. Den 12. november er det 10 år siden at klubben blev startet og vi vil i den forbindelse markerer dette på mødet 8. november og der blev talt om at få lavet en forret af signalkrebs, derefter blev fangsten af disse diskuteret og 4. oktober blev valgt til dagen. Der er lavet en tilmeldingsside med detaljer og tilmelding.
Medens jeg ikke var tilstede blev der talt om en gudenå tur. Hvis der bliver fanget rimeligt her til gudenåkonkurrencen synes jeg det skal ske her i september fiskene bliver ikke kønnere hvis vi venter, selvom der kan købes dagkort til 31. oktober. Turen vil blive rundsendt med mail.
 
5 og 6. Vi nåede ikke disse 2 punkter
 
 
 

 

 

Torsdagsmøde 9. august 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Poul Erik Andersen. Finn Lajgaard og Hans Boel. 
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Georg Christensen 
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 

1.  30 medlemmer var mødt og vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig". og " Se dig ud en sommerdag"

 

2.  Siden sidst. Hans-Peter havde fået en laks på 5 kg i Orkla. Finn havde fået 2 laks i lågen. Einer Olesen har fået laks i norge og et par hø i åen. Peder Riisgaard havde fanget et par undermålere, og set en sæl ved vridsted og filmet den i gang med at æde en hø. Sigfred har fået en laks i norge på 4,6 kg og en hø på 50cm i åen, og så havde han haft den årlige fiskedag med skolebørn fra vinderup skole i mosen, der havde været fangst til alle i rigt mål, det havde været en herlig dag. Eigil Amlund  havde på flue fanget en hø på 1,8 kg midt på fagen i høj sol.  Georg  havde fanget undermålere. Philip var blevet forløst med en hø på 2,3kg. Ole havde  været på kysten og her fået den største fangst af alle, på han havde placeret en af Holgers med fangst garanti blink i hageflæsket og han måtte forbi skadestuen hvor man bliver lidt til grin, (jeg føler med dig Ole, jeg kender turen). Gustav havde fanget et par regnbuer og en hø på 45 cm.

 

3. Georg var sprunget til i stedet for Per Rasmussen med livshistorie. Jeg må tilstå at referatet ikke er fyldestgørenede da det gik over stok og sten med Georgs historie.

Han er fra 48 og startede med at fiske i Vejles havn som 10 årig, og i ungdomsårene var det fiskeri omkring Vejle Åen og Kysten, ligesom han var med til at starte juniorafd i Vejle, juniorlederkursus, fluefiskeri, og tørfluefiskeri i Vejle å.

Georg blev uddannet udi EDB og flyttede til Sjælland grundet arbejde i SDC, her bllev der fanget mange torsk ved kystfiskeri ligesom han praktiserede bulefiskeri på Øresund med 19,6 som rekord. Han flyttede til Jylland i et nyt job og fiskede i den periode meget tørflue. Georg har mange bekendte i lystfiskerkredse, og han fortalte om sit venskab med Preben Torp ( den gale dyrlæge fra Års) og andre bekendte. Georg har også gjort i fiskeri fra kajak. Efter hans kones død er Georg flyttet til Vridsted.

 

4.  Kommende aktiviteter, Sigfred og Tonny laver en hyggetur til vores moser, ellers er der åbent for alt kontakt mig og vi lægger det på siden. En tur til Sdr. Resen aftales på næste møde.

 

5. Eventuelt. Kaj Ove orienterede om sin situation, han var blevet screenet for tarmkræft og fået en positiv svar. ( Kaj Ove benyttede lejligheden til indtrængende at opfordre alle til at benytte det tilsendte screeningskit). Han var blevet opereret og fået stomi, på grund af dette har Kaj Ove's sommer ikke handlet om fiskeri.

 

Numre til rapportering af sæl.

 

nummer 1    23 26 40 58 

             2    20 11 79 16

             3    40 21 57 97

             4    22 78 40 06

            

 

 

 

Torsdagsmøde 14. juni 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Hans-Peters Eggers, Preben Skiffard og Hans Boel.
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Eigil Amlund
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video

1.  Vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig".

 

2.  Side sidst. Johan havde været på kuttertur fra Hirtshals, der havde været mange små torsk. Kaj Ove havde fanget mange regnbuer i Karup å oppe ved Karup. Ejner havde fået en hø på 5,8 kg og i storå havde han fået en gedde på 102cm. Finn havde været i Mørum, og efter en rask beslutning tog han en tur til Gjerrild klint, her fangede han mange fjæsinger, hornfisk, en hø på 44 cm og en havbars der blev sat ud igen. Oluf har som en af de få fået en god fisk i Karup å en 5 kg's opgangsfisk. Sigfred har taget en laks i Skjern å på 5 kg. Philip har forsøgt i skjern-, karup- og storå, men ikke fået noget. Holger, Preben og Gustav har fanget hornfisk. Gustav fortalte om et møde ved Glatved strand om modstanden mod flere havbrug, der er pt. 37 ansøgninger.

 

3.  Eigil Amlund fortalte livshistorie, han har 10 års skolegang hvorefter han blev udlært kok, først sejlede han med ØK som skibskok senere kokkerede han i restaurant, Eigil kom derefter til Post Danmark  hvor han var i 32 år indtil han gik på efterløn. Eigil har fisket på kysten og i Norge, hans tilknytning til LFSO startede da han blev udtrukket til et årskort gennem et dagkort han havde lagt i en kasse ved fiskevandet.

 

4.  Vi talte om klipning af kanter, Sigfred lavede en liste. Einer og Sigfred ville stå for etableringen af parkeringsplads ved Bærs.

 

5.  Holger gjorde os opmærksom på at det nu er muligt at melde observationer af sæler i fjorden og i åen på dette site  https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Dette link bliver lagt ind på vores hjemmeside under Link til Websider-lystfiskerforeninger og forbund.

6. Der blev ikke vist video

 

 

Torsdagsmøde den 12. april

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 
Kaffehold: Gustav Setnik, Henning Larsen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Preben Høpfner, Sigfred fortæller anden historie
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Vi sang "Nu er dagen fuld af sang", herefter drak vi kaffe og spiste brød. Per Mark bemærkede at der var var noget halvmørkt brød med kerner og birkes som var godt.
 
2. Siden sidst. Det gennemgående svar var at det havde været usædvanligt svært at finde fiskene eftersom vi er i marts - april og det egentligt skulle være højsæson for fjorden.
Henning havde været ved fjord og gudenåen, Kaj Ove havde tabt een i karup å, Sigfred havde forsøgt i fjorden, men mente at den var tom,Riisgaard havde fået en nedgænger, Johan havde været rundt omkring, intet, Ole Maach ingen fisk i fjorden, dog havde han fået en kystfisk på 2 kg i Sverrige, Georg havde næsten fanget en på 65 cm, den spyttede fluen ud lige før landingen, Holger fortalte om den nyligt afholdte konkurrence Limfjords Race hvor 78 mand fiskede røven ud af bukserne i 3 dage, ingen fisk blev fanget der holdt konkurencens mindstemål på 45 cm, der blev fanget 1 på 44 cm og det var det, så det er svært, Gustav sagde at det også er svært ved kysten ved Ebeltoft.
 
3. Preben Høpfner fortalte livshistorie. Han er 70 år og indfødt Skivedreng. Han kom i 64 i lære som rørlægger og fungerede som sådan, indtil han som voksenlærling blev grafisk trykker, han overtog trykkeriet og gik på pension i 2015.
Han fiskede som dreng mest skaller ved Engvej, senere blev det til hav-,bæk- og regnbueørreder i Frederiksdal. Han blev så medlem i LFSO og ved Dueholm indførte Falkenberg ham i fluefiskeriet. Preben var med ved klækkerriet i Dommerby, kom i bestyrelsen i LFSO og deltog i bestyrelsesarbejdet indtil han overtog firmaei.
Så noget nyt har vi et punkt En Anden historie her lagde Sigfred ud og fortalte om den fisk der blev fanget i Simensted å i 1932 af Marinus Mortensen, kaldet Sort ( på jysk swort) Marinus ,på 17,5 kg. Denne fisk ville være både Danmarks- og Verdensrekord, hvis den var blevet annerkendt, men sagkundskaben proklamerede at så store kan havørreder ikke blive, basta, og det eneste billed der var af fisken er gået tabt.
Sort Marinus var en original der huserede ved Simensted og Skals åer  før og efter krigen Han var født i 1890 og døde i 1984. Marinus kunne leve langs åen i længere tid og betalte for kost og logi hvor han kom frem med de fisk han undervejs fangede med sine hjemmelavede devon spinnere, kosten bestod for en stor del af øl og snaps. På et tidspunkt var Marinus dog selvstændig drænmester med adskillige folk i arbejde. (Da det gik op for mig at Marinus blev 94 år efter et hårdt liv med knokkelarbejde og rigelig mængder alkohol, har jeg svært ved at andet at trække på skulderen af det nye videnskabelige studie der komkluderer at hvis msn indtager mere end 8 genstande om ugen lever man et halvt år kortere.) (Om store havørreder: Danmarks rekorden er Plejdrups fisk på  14.4 kg fra 1939, den er ikke længere verdensrekord se på denne site om store fisk   http://ulnits.dk/biologi/verdens-storste-havorreder/  .)
 
4. Kommende aktiviteter. Gustav følger fiskeriet på Djursland og der laves en ad-hoc tur når vejr og fangster passer.
Ole Maach kigger på mulighederne for en aftentur til limfjorden.
Henning vil lave en gudenå tur ligesom pighvarmuligheder følges.
Alle disse ture laves Ad-hoc. D.v.s. at de annonceres med Mail og hjemmeside.
 
5. Sommerfrokost afholdes i år torsdag den 17. maj kl. 12.00. Selvom klubben har penge nok blev det besluttet at give 50 kr for deltagelse der skal gå til et amerikansk lotteri under festen. Der er tilmelding du kan bruge dette link.
 

Nyeste kommentarer

07.05 | 11:55

jeg kommer

...
03.05 | 19:00

jeg kommer til sommerfesten d. 18-5

...
19.04 | 08:00

Einer Olesen kommer
Til sommer frokost d.17/5.

...
13.04 | 10:04

07-22 Kiosken
Bamsebo Camping
Langå Camping
Grejbiksen / Thrige
Grejbiksen / Silkeborg
http://www.fiskekort.dk/
Dagkorte salg Gudenåen.

...