Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 14. november 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Frank Riisgaard, Jens Peder Madsen og Hans Boel.  
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1.  Før kaffen sang vi "Blæsten går frisk over Limfhordens vande"
 
 
2.  Siden sidst. Erik havde fået en hø på 2,4 kg sidste dag i Karup å. Hans-Peter havde fanget 1 på 57 cm. Peder Riisgaard 1,9 kg 56cm. Uffe 3 stk på henholdsvis 43,47 og 81 cm den sidste let farvet. Kurt Riisgaard 40cm, Eigil 52cm, George havde fanget 1 på 74 cm der var fuld af lus. Jeg selv havde været på langer odde og fanget en fin fjordfisk på 48 cm. Finn havde tabt en laks i Skjern å. Philip havde også været i fjorden og havde fanget fisk på 58 og 51 cm, derudover havde han mistet 2 store fisk.
Holger fortalte om at han siden sidst var blevet opereret for nyre kræft. operationen var gået godt og han skal ikke have efterbehandling kun opfølgende overvågning de næste par år. Holger sluttede med at opfordre os alle til at komme til læge hvis der er den mindste anledning til mistanke på alvorlig sygdom!!!!! 
 
3. Den 12. december kl 11:00 afholdes seniorklubbes julefrokost. der er lavet tilmeldingsside med beskrivelse   Julefrokost den 12. dec. kl.11.00   .
Den 5. december er der en tur til søen der forsvandt med Einer som guide. der er mødested hos Finn kl 08:30 til et rundstykke, her er der også lavet tilmeldingsside Tur 5/12 til søen der forsvandt .
 
4. Der er ingen LH da Claus Nymann havde meldt afbud.
 
5. tom
 
6.  Vi fik ingen video, vi fik noget meget bedre. Sigfred læste en historie fra Cardinalen "En københavners oplevelser ved Karup å"
 

Torsdagsmøde den 10. oktober 2019

Referent: Sigfred Madsen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Flemming Petersen, Kurt Riisgaard  og Hans Boel.
Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen 
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1. Efter kaffen sang vi ” Du kom med alt det der var dig”, en smuk kærlighedssang af Jens Rosendal.
 
2. Siden sidst: Poul Erik havde fisket på Djursland, og havde fanget en fisk, som han ikke kendte. Han  tog fat i den, men det resulterede i et stik og stærke smerter. Han var så klar over, det drejede sig om en fjæsing og søgte læge. Det endte med ambulance, sygehus og modgift m.m., og nu 2 måneder efter er hans hånd stadig hævet. En historie vi alle kan lære af.
Poul Erik havde i øvrigt fanget en laks på 4 kg.
Øvrige fangster havørreder: Peter Risgaard 44 cm og 65 cm, Johan 44 cm. Ejner 55 cm (Resen turen).
Niels A. K. fortalte om den fine tur til Flyvestationens vand. Dejligt vejr. Ingen store fisk på land, men masser af småfisk på stykket lover godt for fremtiden. Det blev diskuteret, om tidspunktet for turen skulle ændres en anden gang.
Philip og Holger havde været på gratis tur til Fur. Det gav dog ingen fisk.
Der blev en lang diskussion om årets havørredopgang i åen, som de fleste mente var meget skuffende. Ejner var dog ret optimistisk og mente nok, fiskene ville komme. De er blot forsinkede.
Ole oplevede, der var mange 30 cm fisk i fjorden, så der er gode udsigter for fremtiden. Nogen mente andre åer også havde lille opgang i år, men Gustav sagde det ikke, gjalt Kolindsund.
3.  Ture og Arrangementer:
Gustav vil planlægge en kysttur til Djursland i uge 45 evt. 46 når vejret ser lovende ud.
Årets sidste fiskedag: Suppe i Trevad kl. 12.00 ( rimelig pris). (der bliver lavet tilmeldingaside)
 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen.
Blev født i Ålborg, hvor han som 8-årig begyndte at fiske i havnen efter ålekvabber m.m.
Flyttede senere til midtbyen, hvor han fiskede i søer i parken efter karper og guldfisk, på trods af forbudsskilte. Flyttede igen til udkanten af byen, hvor han kunne fiske i en å med mange regnbuer og startede med at fiske med flue.
Efter at være flyttet til Hanstholm kom den alder hvor han glemte fiskeriet en tid til fordel for andre interesser. (Piger)
En kammerat fik Johnny med til Karup Å, og Johnny blev begejstret og lod sig skrive på venteliste til medlemskab. Siden har han koncentreret sig om fiskeri efter havørred og laks, og er blevet involveret i foreningsarbejdet i LFSO først på arbejdsholdet, men nu også i bestyrelsen.
Johnny er gift og har to voksne børn.
 
5.  Evt.  Ejner blev opfordret til at fortælle noget om vandplejearbejde. Han fortalte om de mange gydebanker, der er blevet etableret og restaureret, og lidt om hvordan gydebanker skal være for at virke efter hensigten. Vi fik en tydelig fornemmelse af, at det er ret store og kostbare projekter det drejer sig om, og at der er brug for arbejdejdskraft både for maskiner og personer.
Til slut fortalte Harald en historie, og Sigfred læste en historie fra et gammelt blad.
Philip mindede om et foredrag på Skive Bibliotek.

Torsdagsmøde den 12. september

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 
Kaffehold: Lars Autzen, Ole Eskesen og Hans Boel.
 
 
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Margrethe og John Hansen 
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
Forud for det egentlige torsdagsmøde, havde vi spist de krebs der var blevet fanget dagen før se "Afv. arrangem. 2019"
 
1.  Vi sang "fuglene letter mod vinden" inde kaffen
 
2.  Siden sidst. Margrethe og John havde været i Norge og de havde begge fået en lille laks, desværre var John kommet til skade med skulderen efter kort tids fiskeri. Henning havde fået en hø på 2,3 kg og  fanget krebs. Per Højvang havde fisket laks i mandal og fået laks på 5,5 og 4 kg. Sigfred havde fået nogle stykker på mellem 45 -50 cm, på det sidste havde han sat fangsten ud igen, men nu havde de spist op så han håbede på fangst igen. Kurt Riisgaard havde fanget en undermåler. Frank Riisgaard havde ligeledes fanget en undermåler og en stor ål. Finn kunne fortælle om en hø på 2.6 kg. Niels A. K. havde set sæl. Erik D. Andersen havde fanget en på 48 cm. Hans Peder havde i Drammens elven fanget en laks på 6 kg. Philip havde fanget en 5 - 6 stykker af dem mellem 45 og 50 cm og en på 4,5 kg, i storåen havde han fanget en laks på 85 cm der skal genudsættes på grund af kvotestop, der var meget vand i storåen. Holger havde fanget makreller ved Hanstholm. Kurt havde fanget en tyksak på 44 cm der vejede 1 kg uden hoved (hovedet skulle bruges til krebseagn). Einer nogle små og 1 på 67 cm. Ole Maach havde været i Götakanalen og fanget en stor hunlaks der i følge reglerne skal genudsættes havde fået 1 på 2,8 kg. Georg havde fanget småfisk. Gustav vandt Karup å konkurrencen med en hø på 4,68 kg. Jeg selv har fanget en lille laks i Skjern å på 58 cm, fanget makreller og undermålere i åen. Ole Eskesen har taget en hø på 6,2 kg fordelt på 77 cm, Ole står p.t. til at blive klubbens storfanger, så det Ole der skal slås.
 
Inden vi gik videre i dagsordenen så vi en video Philip havde optaget i Frederiks dal af oddere.
 
3.  Det aftaltes at vi skal have vor efterårs tur til Sdr. Resen vand den 26. september. 
Efter torsdagsmødet den 10. oktober laves en tur til flyvestationens vand.
Den 31/10 i forbindelse med slut på fiskeriet i Karup å vil vi forsøge med suppe. 
Der kommer tilmeldings sider til alle arrangementer, med  nærmere oplysninger om tid, sted o.s.v..
 
4.  Livs historier ved Margrethe og John Hansen. Jeg har indsat deres historie.
 

”Livshistorie, 12. sept. 2019, Seniorklubben

 Jeg er født i Århus i 1950.

Min far var vognmand og min mor arbejdede i et bageri. Da jeg var 2 år, blev mine forældre skilt, hvorefter jeg boede hos min mor sammen med min 4 år ældre bror.

 Jeg er født i Åbyhøj, en forstad til Århus i 1951.

Min far var møbelsnedker og min mor syerske, men var hjemmegående medens vi tre søskende voksede op.

Som barn fiskede jeg på Århus Havn, enten med min mor eller mine fætre. Der var en del fladfisk at fange. Da jeg blev ældre cyklede jeg sammen med kammerater til Århus Å ved Harlev og Pinds Mølle. Der var en del regnbueørreder og en sjælden gang bækørreder.

Som barn kom jeg aldrig i nærheden af en fiskestang, men var spejder samt brugte megen tid på idræt.

 Som 16 årig mødte jeg John og fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle være sammen med ham måtte jeg lære at håndtere en fiskestang. Jeg blev hurtigt vild med at komme på fisketur, hvilket for det meste foregik enten i Århus Å eller Fra havnen i Århus som jo var i cykel/knallert afstand.

 Efter endt skolegang, kom jeg i lære som lastvognsmekaniker. Da jeg var udlært fik jeg job i min fars vognmandsvirksomhed. I 1993 købte jeg en del af min fars forretning i forbindelse med at han gik på pension.

 Jeg uddannede mig til Teknisk Assistent og arbejdede på Århus Oliefabrik samt senere i Odder kommune.

 Vi blev gift i 1970 og boede i lejlighed i Århus i 4 år. Vi meldte os ind i Århus Lystfiskerforening og fiskede en del blandt andet i Holtum, Omme- og Giber å.

 I 1974 købte vi et lille gammelt  hus på landet 14 km. Syd for Århus. Vi havde planer om tilbygning, men endte med at rive huset ned og byggede et nyt. Vi fik to døtre, Stine og Anne.

Der var lidt udenoms plads,  ungerne var ikke så gamle inden de fik hver en pony og jeg fik får. Derforuden havde vi også hund, kat, høns, kaniner og hvad ved jeg. Medens ungerne var små, var det ikke så nemt at komme på fisketur, så fårene blev en ny hobby. Jeg spandt garn af uld fra fårene, strikkede, vævede og filtede ulden.

 I takt  med at ungerne blev større kom de med på fisketur, men de ville jo som regel gerne hjem før os.

 I 1998 købte vi vores første autocamper, det gav muligheder for rigtig mange gode fisketure, dels her i landet men også i Sverige og Norge. Ungerne var efterhånden så store, at vi ikke længere behøvede at tage det store hensyn til dem.

 I 2001 fiskede vi for 1. gang i Karup Å. Vi stod på venteliste til et årskort i Skive- og Aulum Haderup foreningerne. Blev medlem af 1926 og kunne så bl.a. fiske i Karup å, nedstrøms Trandum Bro. Efter et par ture dertil, var jeg så heldig at fange en havørred på 6,4 kg. Og dagen efter en på 5 kg. Dermed var vi solgt til Karup å og var også heldige at få årskort til de lokale foreninger året efter.

 I 2006 købte vi et lille hus i Haderup, som ligger lige op af Haderis Å. Der har vi siden tilbragt mange weekender og ferier. Vi blev så glade for området, dels på grund af fiskeri, men også de dejlige plantager der er, hvor vi bruger megen tid på at samle svampe. Og ikke mindst fordi vores 2 døtre i mellemtiden er flyttet til Viborg og tilsammen har fået 7 børn. Så da vi i 2014 gik på efterløn, valgte vi at sælge vores hus ved Århus og flytte permanent hertil. Drømmen var at bygge ny hus på Åbakkevej, men det viste sig umuligt grundet en ikke bæredygtig undergrund. Så vi valgte at købe et nyere hus på Lyngskrænten i Haderup, hvilket vi er blevet rigtig glade for.”

 

 

Torsdagsmøde den 8. august

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden Torsdagsmøde den 8. august kl. 13:00.

Kaffehold: Frank Knop, Steen Roslev og Hans Boel.
Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1. Gustav åbnede mødet med at fortælle at Poul Bruun lige var død og skulle bisættes førstkommende lørdag. Gustav bad forsamlingen iagttage 1 minuts stilhed.
Herefter sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig" og drak kaffe og spiste brød.
 
 2.  Jeg vil starte med at bekende at jeg har svært ved at tyde mine notater så jeg får nok ikke alt med.
Jens Peder havde fået 2 hø på 52 cm.  Per Simonsen 1 på 68cm 3,5 kg og i Thorsminde 13 sild og 2 hornfisk.  Peder Riisgaard 2 på 53 og 54 cm og 1,9 og 1,95 kg, regnbue på 46 cm, og tabt en laks i norge.  Finn havde dagen før tabt en fisk og han havde fået 1 på 62 cm og 2,5 kg.  Preben K. har fanget 1 på 81 cm og 6,2 kg (han mangler at lægge den ind på vor hjemmeside da det indtil videre er den største fanget af en senior).  Sigfred har fanget en del mindre fisk og en på 75 cm 4,75 kg, mistet laks i norge ligesom han havde tabt en stor een i åen.  Jeg selv havde da fanget en enkelt makrel i Hanstholm.  Gustav havde den sidste uge fanget 4 hø.  Leif havde haft børnebørnene med i Silkeborgsøerne og der fanget aborrer, ligesom han havde assisteret ved Vinderup børnenes mosetur.  Bent har taget en hø på 52cm og han har sammen med Hans fanget 800- 900 signalkrebs. Poul Erik havde fået fisk på 52 og 54 cm, samt 1 regnbue.  Oluf 1 på 53 cm.  Ole 1 på 1,2 kg.  Einar havde taget lidt i åen  og fået en laks i Norge på 7,9 kg.  Philip havde taget 127 cm havørred desværre fordelt på 4 undermålere, ligesom han kunne berette om odderbalade i Frederiksdal.
 
3.  Efter næste møde skal vi have en tur til Sdr. Resen vand, den aftales næste gang, jeg har fået grønt lys fra Jan Snejbjerg.
Dagen før næste møde 11. september skal der fanges signalkrebs, som vi så koger samme dag og spiser forud for mødet den 12. september, der bliver lavet en tilmeldingsside, da vi starter med kaffe og rundstykker.
Poul Erik og Tonny tager initiativ til en ad. hoc tur til moserne efter ål.
 
4. Dette punkt udgår.
 
5.  Eventuelt. Til indvielse af Lasse's gydeplads havde der deltaget 36.
Per Simonsen fortalte at der blev lavet en test op helt og aborrer i Nissum fjord.
10.000 ål er blevet sat ud i fly moserne, de ål Tonny har søt at få til udsætning.

Torsdagsmøde den 13. juni 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 
Kaffehold: Ole Rohde, Allan Weng og Hans Boel.
 

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1.  Vi startede med kaffen før vi sang "Du danske sommer jeg elsker dig".
 
2. Siden sidst: Jens Peder havde været efter signalkrebs. Finn havde været i Gaula og Mørrum. Gustav havde om formiddagen haft en pæn fisk på i ca 10 minutter, og haft 4 kontakter. Einar fortalte om en hø på 4,8 kg. Jeg selv fortalte om min storå laks på 90cm og knapt 8 kg, den gik til biddet i min første stoå tur i år og på første kast efter ca 30 cm spin. Philip kunne fortælle om 2 tur til skjernå og 5 storå ture hvor han havde haft en følger, han havde mistet en regnbue og talt med folk ved lerdalselven blandt andet om lakseparasitten. Georg var taget på fiskeri om formiddagen til klubmesterskabet og her fanget en på 74 cm 4,4 kg, den fisk ville havde gjort ham til klubmester, da intet blev vejet ind til mesterskabet, men det var for tidligt, desværre, Georg har yderligere fanget 1 på 70 cm.
 
3.  Inden vi gik i gang med kommende aktiviteter gennemgik George den nye fangstindrapportering.
Næste møde er torsdag den 8. august. Da juli er ferietid.
Sigfred synes vi skal have en tur i moserne i august, ligesom der skal klippes kanter forud for konkurrencen. Der var stemning for at klubben skal have en krebsetur i august/september. Tonny fortalte at der var tildelt 10.000 sætteål til moserne.
Hvis du får en ide til en tur her i sommer, kontakt mig, så laver vi en tur efter makrel o.s.v..
 
4. God sommer
 
 
Om formiddagen var der mødt en 12 -13 mand til malerarbejde på klubhuset og vi malede vest- og nordfacaderne, onsdagsholdet havde tidligere malet sydsiden, øst var malet sidste år, så nu fremstår klubhuset velvedligeholdt og nymalet

Nyeste kommentarer

24.11 | 10:51

Jeg kommer til julefrokost kl 08.00. Vh Einer Olesen.

...
12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...