Referater fra torsdagsmøder fra 2016

 
Referent: Jørn Hansen
Kaffehold: Per Mark, Sigfred Madsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
 2.  Siden sidst.
 3. Kommende Aktiviteter
 4. Livshistorie ved Lars Autzen 
 5.  Eventuelt. Tips og fif, har du noget som du er glad ved i dit fiskeri, og som du mener at flere kan have glæde af, fortæl om det her. 
 7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med.
 
1.  Før kaffen sang vi "Du kom med alt det der er dig"
 
2.  Siden sidst. Der var ikke mange fangster at rapporterer om. Oluf havde været dygtig og fanget en blankfisk på 53 cm og 1,64 kg. på blink, Gustav havde fanget undermålere ved Ebeltoft, På geddeturen i moserne fik Kurt Riisgaard en gedde på 70 cm, Jens Peder tog den største på hele 85 cm og Erik var så ubeskeden at fange hele 3.
Einer havde været i Stevnstrup. Finn havde været en tur på svenskekysten og han havde derfra 2 blankfisk på henholdsvis 50 og 60 cm med hjem, jeg selv har været 4 gange ved fjorden og fanget 1 enkelt undermåler.
 
3. Der blev ikke aftalt konkrete ture.
Einer vil lave en tur til Vorgod å til det stykke hvor LFSO har fiskeret, han regner med at kunne få Peder Bjerregrav til at fortælle om standpladser o.s.v. Dette bliver først efter 16. april. For at kunne fiske i Skjern å systemet skal der løses laksetegn, ligesom man skal følge reglerne, men herom senere.
Der skal også arrangeres en gudenå tur når der igen kan fanges laks, men det bliver først efter 1. april når der igen kan købes dagkort.
Jeg undersøger muligheden for at lave en fugletur.
 
4.   Lars Autzen er født i Vellev midtjylland i 43, derefter er han fyttet stort set hele landet rundt bortset fra Sjælland, han har boet i Ryslinge, Højby begge steder på Fyn, Samsø, Løgstør, Thisted og han regner med at flytte til Århus her i 2020.
Fiskeriet startede i Simested å i forbindelse ferie hos bedsteforældre, og fra Ryslinge kunne der cykles til Knudshoved hvor der kunne fiskes fra molerne, senere blev det i lillebælt, på Samsø kan alt jo fanges både på stang og garn. I Løgstør startede han med at fiske med fluer i ferskvand, ligesom han sammen med familien havde tilbagevendende ture til Omme og Skjern å. Lidt senere begyndte han fiskeri i karup å ved Hagebro, her boede her på en pension, i 2003 fik han en fluestang og fisker kun med flue nu. Han har fisket i Mandals elven siden 2004 og i 2016 blev han medlem af LFSO.
Lars sendte nu en meget velsmagende snaps fra Enghave brænderi rundt, brænderiet indehaves af et familiemedlem.
Lars er kontouddannet, Startede ved Dähnfeldt, og blev senere ansat i Odense kommune, videre til Årslev kommune hvor han blev pantefoged, og det er som sådan han har fungeret alle de steder han har boet.
 
5.  Der blev talt om diverse former for effektivt fiskeri
 
6. Der var ingen video 
 
 
 

 

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Martin Poulsen, Jørgen Carlsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde med regnskab.
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter (Herunder dato for møde i april, påske og laksepremiere kommer i vejen).
5.  Livshistorie ved Steen Roslev
6.  Eventuelt
7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).
 
1.  Før kaffen sang vi "Jens Vejmand"
 
2.  Årsmødet vedtog at den nyværende bestyrelse fortsatte. Hvorefter Gustav fortsatte årsmødet med at fortælle om den nye betalingsmåde af kontingentet til seniorklubben. Gennem Finn Lajgaard har vi adgang til en konto inden for LFSO, derfor vil der for eftertiden kun blive accepteret overførsel fra bank/netbank til konto Reg. 8500  kontonr. 2655638981 . Hvis du ikke har netbank kan du få hjælp af en fra bestyrelsen. Kontigentet er stadig 200 kr.. Du bedes indbetale inden næste møde 13. februar, da vi skal have opdateret medlemslisten inden martsmødet.
Eigil gennemgik regnskabet fra 2019, Regnskabet var vist på projektoren.
 
3.  Siden sidst. Eigil Amlund havde været en tur på Sejerø, dog uden at fange noget, men det var en dejlig ø sagde han, Jeg selv havde fanget en målsfisk og 2 undermålere på Langerodder lige før jul, jeg havde en  0 tur tirsdag den 7. jan til Kås. Sigfred har tabt en fisk ved Stårup. Philip har haft en 0 tur til fursund. Oluf har fanget en undermåler på Hjortholm.  Einar har været ude at se efter gydning, og var lidt betænkelig. Holger har et billed på sin telefon der viser at der også kan fanges flotte overspringere i fjorden, skønheden på 4 kg er fanget ved Kås her i januar. Ole havde fanget en målsfisk .
 
4.  Der blev fastlagt en dato for mødet april, da den normale mødedag (anden torsdag i måneden) er skærtorsdag, og tredie torsdag er laksepremiere, så det blev besluttet at aprilmødet bliver afholdt torsdag den 2. april. 
Der skal males borde og bænke og det belv besluttet at det skal gøres den 20. januar kl. 09.00, der bliver lavet tilmelding, for at der kan indkøbes rundstykker, for dagen starter jo med en kop kaffe og et rundstykke.
Der blev talt om en geddetur i moserne. Kurt tilbød at finde ud af hvornår det var til at komme derud for vand, og når vejret ser rimeligt ud et par dage frem, laver vi en ad-hoc tur.
Vi vil prøve at lave en naturtur evt. til Brokholm sø.
Harald fortalte at man kan opleve sort sol i frederiksdal.
 
5.  Steen Roslev var dagens livshistorie fortæller. Steen er en rigtig Skive dreng der har haft hele sin opvækst og liv centreret om Skive. Han er født i 48 som den yngste af 7, han kom i skole i 55 som han gik ud af 10 år senere med en rimelig realeksamen. Han kom i mekanikerlære på Vulkan og blev udlært, indkaldt til flyvevåbnet i Karup i 70, og kom til varslingtjenesten efter rekrutten. Steen arbejde som lejetjener siden læretiden, og flyttede sammen med Kirsten i denne periode. Efter hjemsendelse blev han chaffør afløser og senere del af et kørselsselskab og kørte til England i en periode, hvorefter opgaverne blev mere hjemlige. Dette stoppede i 77 og Steen begyndte igen at arbejde som mekaniker. Efter diverse mekanikerjob startede han autoværksted på Væselvej hvor han arbejdede mest med lastbiler. I okt. 18 blev Steen syg og i august 19 lukkede han værkstedet.
Steen startede fiskeriet som lille dreng sammen med en større bror i Karup å, hvor alt blev fanget og spist, som ældre har han fisket meget i fjorden og i vesterhavet ved Agger, Steen blev medlem af LFSO i 91 efter et par år med årskort.
Steen er stadig gift med Kirsten og de har en søn og to døtre.
 
6.  eventuelt
 
7.  Video jeg kunne ikke få det til at virke.
 
 
 

Torsdagsmøde den 14. november 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Frank Riisgaard, Jens Peder Madsen og Hans Boel.  
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1.  Før kaffen sang vi "Blæsten går frisk over Limfhordens vande"
 
 
2.  Siden sidst. Erik havde fået en hø på 2,4 kg sidste dag i Karup å. Hans-Peter havde fanget 1 på 57 cm. Peder Riisgaard 1,9 kg 56cm. Uffe 3 stk på henholdsvis 43,47 og 81 cm den sidste let farvet. Kurt Riisgaard 40cm, Eigil 52cm, George havde fanget 1 på 74 cm der var fuld af lus. Jeg selv havde været på langer odde og fanget en fin fjordfisk på 48 cm. Finn havde tabt en laks i Skjern å. Philip havde også været i fjorden og havde fanget fisk på 58 og 51 cm, derudover havde han mistet 2 store fisk.
Holger fortalte om at han siden sidst var blevet opereret for nyre kræft. operationen var gået godt og han skal ikke have efterbehandling kun opfølgende overvågning de næste par år. Holger sluttede med at opfordre os alle til at komme til læge hvis der er den mindste anledning til mistanke på alvorlig sygdom!!!!! 
 
3. Den 12. december kl 11:00 afholdes seniorklubbes julefrokost. der er lavet tilmeldingsside med beskrivelse   Julefrokost den 12. dec. kl.11.00   .
Den 5. december er der en tur til søen der forsvandt med Einer som guide. der er mødested hos Finn kl 08:30 til et rundstykke, her er der også lavet tilmeldingsside Tur 5/12 til søen der forsvandt .
 
4. Der er ingen LH da Claus Nymann havde meldt afbud.
 
5. tom
 
6.  Vi fik ingen video, vi fik noget meget bedre. Sigfred læste en historie fra Cardinalen "En københavners oplevelser ved Karup å"
 

Torsdagsmøde den 10. oktober 2019

Referent: Sigfred Madsen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Flemming Petersen, Kurt Riisgaard  og Hans Boel.
Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen 
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1. Efter kaffen sang vi ” Du kom med alt det der var dig”, en smuk kærlighedssang af Jens Rosendal.
 
2. Siden sidst: Poul Erik havde fisket på Djursland, og havde fanget en fisk, som han ikke kendte. Han  tog fat i den, men det resulterede i et stik og stærke smerter. Han var så klar over, det drejede sig om en fjæsing og søgte læge. Det endte med ambulance, sygehus og modgift m.m., og nu 2 måneder efter er hans hånd stadig hævet. En historie vi alle kan lære af.
Poul Erik havde i øvrigt fanget en laks på 4 kg.
Øvrige fangster havørreder: Peter Risgaard 44 cm og 65 cm, Johan 44 cm. Ejner 55 cm (Resen turen).
Niels A. K. fortalte om den fine tur til Flyvestationens vand. Dejligt vejr. Ingen store fisk på land, men masser af småfisk på stykket lover godt for fremtiden. Det blev diskuteret, om tidspunktet for turen skulle ændres en anden gang.
Philip og Holger havde været på gratis tur til Fur. Det gav dog ingen fisk.
Der blev en lang diskussion om årets havørredopgang i åen, som de fleste mente var meget skuffende. Ejner var dog ret optimistisk og mente nok, fiskene ville komme. De er blot forsinkede.
Ole oplevede, der var mange 30 cm fisk i fjorden, så der er gode udsigter for fremtiden. Nogen mente andre åer også havde lille opgang i år, men Gustav sagde det ikke, gjalt Kolindsund.
3.  Ture og Arrangementer:
Gustav vil planlægge en kysttur til Djursland i uge 45 evt. 46 når vejret ser lovende ud.
Årets sidste fiskedag: Suppe i Trevad kl. 12.00 ( rimelig pris). (der bliver lavet tilmeldingaside)
 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen.
Blev født i Ålborg, hvor han som 8-årig begyndte at fiske i havnen efter ålekvabber m.m.
Flyttede senere til midtbyen, hvor han fiskede i søer i parken efter karper og guldfisk, på trods af forbudsskilte. Flyttede igen til udkanten af byen, hvor han kunne fiske i en å med mange regnbuer og startede med at fiske med flue.
Efter at være flyttet til Hanstholm kom den alder hvor han glemte fiskeriet en tid til fordel for andre interesser. (Piger)
En kammerat fik Johnny med til Karup Å, og Johnny blev begejstret og lod sig skrive på venteliste til medlemskab. Siden har han koncentreret sig om fiskeri efter havørred og laks, og er blevet involveret i foreningsarbejdet i LFSO først på arbejdsholdet, men nu også i bestyrelsen.
Johnny er gift og har to voksne børn.
 
5.  Evt.  Ejner blev opfordret til at fortælle noget om vandplejearbejde. Han fortalte om de mange gydebanker, der er blevet etableret og restaureret, og lidt om hvordan gydebanker skal være for at virke efter hensigten. Vi fik en tydelig fornemmelse af, at det er ret store og kostbare projekter det drejer sig om, og at der er brug for arbejdejdskraft både for maskiner og personer.
Til slut fortalte Harald en historie, og Sigfred læste en historie fra et gammelt blad.
Philip mindede om et foredrag på Skive Bibliotek.

Torsdagsmøde den 12. september

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

 
Kaffehold: Lars Autzen, Ole Eskesen og Hans Boel.
 
 
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Margrethe og John Hansen 
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
Forud for det egentlige torsdagsmøde, havde vi spist de krebs der var blevet fanget dagen før se "Afv. arrangem. 2019"
 
1.  Vi sang "fuglene letter mod vinden" inde kaffen
 
2.  Siden sidst. Margrethe og John havde været i Norge og de havde begge fået en lille laks, desværre var John kommet til skade med skulderen efter kort tids fiskeri. Henning havde fået en hø på 2,3 kg og  fanget krebs. Per Højvang havde fisket laks i mandal og fået laks på 5,5 og 4 kg. Sigfred havde fået nogle stykker på mellem 45 -50 cm, på det sidste havde han sat fangsten ud igen, men nu havde de spist op så han håbede på fangst igen. Kurt Riisgaard havde fanget en undermåler. Frank Riisgaard havde ligeledes fanget en undermåler og en stor ål. Finn kunne fortælle om en hø på 2.6 kg. Niels A. K. havde set sæl. Erik D. Andersen havde fanget en på 48 cm. Hans Peder havde i Drammens elven fanget en laks på 6 kg. Philip havde fanget en 5 - 6 stykker af dem mellem 45 og 50 cm og en på 4,5 kg, i storåen havde han fanget en laks på 85 cm der skal genudsættes på grund af kvotestop, der var meget vand i storåen. Holger havde fanget makreller ved Hanstholm. Kurt havde fanget en tyksak på 44 cm der vejede 1 kg uden hoved (hovedet skulle bruges til krebseagn). Einer nogle små og 1 på 67 cm. Ole Maach havde været i Götakanalen og fanget en stor hunlaks der i følge reglerne skal genudsættes havde fået 1 på 2,8 kg. Georg havde fanget småfisk. Gustav vandt Karup å konkurrencen med en hø på 4,68 kg. Jeg selv har fanget en lille laks i Skjern å på 58 cm, fanget makreller og undermålere i åen. Ole Eskesen har taget en hø på 6,2 kg fordelt på 77 cm, Ole står p.t. til at blive klubbens storfanger, så det Ole der skal slås.
 
Inden vi gik videre i dagsordenen så vi en video Philip havde optaget i Frederiks dal af oddere.
 
3.  Det aftaltes at vi skal have vor efterårs tur til Sdr. Resen vand den 26. september. 
Efter torsdagsmødet den 10. oktober laves en tur til flyvestationens vand.
Den 31/10 i forbindelse med slut på fiskeriet i Karup å vil vi forsøge med suppe. 
Der kommer tilmeldings sider til alle arrangementer, med  nærmere oplysninger om tid, sted o.s.v..
 
4.  Livs historier ved Margrethe og John Hansen. Jeg har indsat deres historie.
 

”Livshistorie, 12. sept. 2019, Seniorklubben

 Jeg er født i Århus i 1950.

Min far var vognmand og min mor arbejdede i et bageri. Da jeg var 2 år, blev mine forældre skilt, hvorefter jeg boede hos min mor sammen med min 4 år ældre bror.

 Jeg er født i Åbyhøj, en forstad til Århus i 1951.

Min far var møbelsnedker og min mor syerske, men var hjemmegående medens vi tre søskende voksede op.

Som barn fiskede jeg på Århus Havn, enten med min mor eller mine fætre. Der var en del fladfisk at fange. Da jeg blev ældre cyklede jeg sammen med kammerater til Århus Å ved Harlev og Pinds Mølle. Der var en del regnbueørreder og en sjælden gang bækørreder.

Som barn kom jeg aldrig i nærheden af en fiskestang, men var spejder samt brugte megen tid på idræt.

 Som 16 årig mødte jeg John og fandt hurtigt ud af, at hvis jeg skulle være sammen med ham måtte jeg lære at håndtere en fiskestang. Jeg blev hurtigt vild med at komme på fisketur, hvilket for det meste foregik enten i Århus Å eller Fra havnen i Århus som jo var i cykel/knallert afstand.

 Efter endt skolegang, kom jeg i lære som lastvognsmekaniker. Da jeg var udlært fik jeg job i min fars vognmandsvirksomhed. I 1993 købte jeg en del af min fars forretning i forbindelse med at han gik på pension.

 Jeg uddannede mig til Teknisk Assistent og arbejdede på Århus Oliefabrik samt senere i Odder kommune.

 Vi blev gift i 1970 og boede i lejlighed i Århus i 4 år. Vi meldte os ind i Århus Lystfiskerforening og fiskede en del blandt andet i Holtum, Omme- og Giber å.

 I 1974 købte vi et lille gammelt  hus på landet 14 km. Syd for Århus. Vi havde planer om tilbygning, men endte med at rive huset ned og byggede et nyt. Vi fik to døtre, Stine og Anne.

Der var lidt udenoms plads,  ungerne var ikke så gamle inden de fik hver en pony og jeg fik får. Derforuden havde vi også hund, kat, høns, kaniner og hvad ved jeg. Medens ungerne var små, var det ikke så nemt at komme på fisketur, så fårene blev en ny hobby. Jeg spandt garn af uld fra fårene, strikkede, vævede og filtede ulden.

 I takt  med at ungerne blev større kom de med på fisketur, men de ville jo som regel gerne hjem før os.

 I 1998 købte vi vores første autocamper, det gav muligheder for rigtig mange gode fisketure, dels her i landet men også i Sverige og Norge. Ungerne var efterhånden så store, at vi ikke længere behøvede at tage det store hensyn til dem.

 I 2001 fiskede vi for 1. gang i Karup Å. Vi stod på venteliste til et årskort i Skive- og Aulum Haderup foreningerne. Blev medlem af 1926 og kunne så bl.a. fiske i Karup å, nedstrøms Trandum Bro. Efter et par ture dertil, var jeg så heldig at fange en havørred på 6,4 kg. Og dagen efter en på 5 kg. Dermed var vi solgt til Karup å og var også heldige at få årskort til de lokale foreninger året efter.

 I 2006 købte vi et lille hus i Haderup, som ligger lige op af Haderis Å. Der har vi siden tilbragt mange weekender og ferier. Vi blev så glade for området, dels på grund af fiskeri, men også de dejlige plantager der er, hvor vi bruger megen tid på at samle svampe. Og ikke mindst fordi vores 2 døtre i mellemtiden er flyttet til Viborg og tilsammen har fået 7 børn. Så da vi i 2014 gik på efterløn, valgte vi at sælge vores hus ved Århus og flytte permanent hertil. Drømmen var at bygge ny hus på Åbakkevej, men det viste sig umuligt grundet en ikke bæredygtig undergrund. Så vi valgte at købe et nyere hus på Lyngskrænten i Haderup, hvilket vi er blevet rigtig glade for.”

 

 

Nyeste kommentarer

20.01 | 11:41

man får mange gode og hjælpsomme informationer. virkelig god side kunne virkelig anbefales!

...
12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...