Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 7. april.

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Ken Persson, Kurt Riisgaard, Kurt Juel og Hans Boel.

 
Mødet havde nedenstående dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2. Årsmøde (fortsat fra mødet i marts) Økonomi
 
3.  siden sidst 
 
4. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
 
1. Før kaffen sang vi "Nu er dagen fuld af sang"
 
2. Vi startede med at diskuterer regnskabet, som der hersker lidt forvirring om da vi ikke betalte kontingent for 2021 og vi overgik til et nyt banksystem.
Klubbens økonomi er således at der per. 31. marts står kr. 23.237,53 på klubbens konto. Heraf skal der tilbageføres kr. 5.370 til LFSO da de har betalt for vor julefrokost, hvilket forsamlingen ikke mente de skulle.
Gustav har bedt om at blive afløst som formand. Finn Lajgaard blev valgt til ny formand/mødeleder.
 
3.  Siden sidst. Der var ikke mange der havde noget til dette punkt. Ole havde været på Svinø i Gamborg fjord og der fanget en hø på 2,8 kg. her var der flere fisk, Finn havde været 3 gange i gudenåen og på Hjarnø havde han fanget en fed  hø på 45 cm. jeg selv havde været i gudenåen 2 gange og sidste gang fik jeg fisk på lige opstrøms sandskredet, det viste sig hurtigt at være en lille gedde. sigfred havde også været i gudenåen. Johnny fortalte om LFSO's tur til Limfjorden ved Sennels, 9 mand deltog og der blev fanget 2 fisk af en deltager.
Sigfred og Per Løndahl overbragte en hilsen fra Hans Boel. Hans har været på sygehus og er endnu ikke tilbage i form, han glæder sig til at komme og deltage igen, de blev bedt om at hilse ham og ønske ham god bedring fra os alle.
 
4. Kommende aktiviteter. Kaare Manniche Ebert fra Danmarks sportfiskerforbund kommer den 3. maj til klubhuset og fortæller om det seneste nye om vore kære byttedyr. Der er tilmelding.
 
5. Eventuelt. Gustav takkede af, Han har været en rigtig god formand for klubben i snart mange år.

Torsdagsmøde den 10. marts. 2022

Referent: Jørn Hansen

 

Kaffehold: Jørn Hansen, Kaj Ove Christensen og hans Boel.

 

 Mødet havde nedenstående dagsorden

 

Dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2. Årsmøde
 
3.  siden sidst 
 
4. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 

1. Vi sang " Nu går våren gennem Nyhavn"

2. Årsmødet blev udskudt til næste møde, hvor også der bliver fremlagt økonomiske tal. og hvor der skal udnævnes en ny mødeleder, da Gustav gerne vil afløses.

3. Siden sidst. Der var ikke meget i denne rubrik. Kaj Ove  har været ved åen nole gange, men intet oplevet. Philip Bertel har fanget nedgænger i Dragstrup vig. Holger RIIs fanget flere i februar, men kan ikke finde dem i fjorden nu. Ole har fanget flere målsfisk i fjorden. Sigfred har i åen fanget en blankfisk 47 cm og en undermåler, han har også været i flymoserne for for finde steder der kan laves til fiskepladser. Ken og Ole havde været på lillebæltskysten på Fyn dagen før, de havde intet oplevet, hvilket alle de talte med heller ikke havde. Gustav i kolindsund kanalen ved elfiskeri kun fanget 13 fisk. jeg havde 1. januar fanget en mølsfisk på Sjællands Odde og en undermøler ved Nymølle. Einar havde fanget fisk på 54 og72 ved Nørrekær, havde talt gydepladser og set bæverere i Staulund bæk. Holger Jakobsen havde fanget mange i Skive Fjord, derimellem 2 over målet..

4. Næste møde afholdes 7. april p.g.a Påske

Der skal undersøges mulighed for foredrag ved Kåre Ebert til næste møde.

Forud for mødet 7. april kl. 8 i klubhuset  Rundstykker) vil Peter  Lundsgaard orirntere om restaurationen af Sejbækken,  efter rundstykker og snak vil Peter vise rundt ved bækken. Der vil blive lavet tilmelding.

 

 

Torsdagsmøde den 11. november 2021

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Johnny Petersen; Jørgen Carlsen og Hans Boel

Mødet havde nedenstående dagsorden

Dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2.  siden sidst 
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
4. Foredrag ved Vagn Nedergaard. Titlen på foredraget.
De hvide Busser på Møgelkær
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
1. Inden Kaffen sang vi Søren Branfris lærkesang
 
2. Siden sidst: Harald havde fanget en regnbue på 42. Kurt Juel havde været med på den gode tur til Staulund. Sigfred havde været ved Kaas, ikke fanget noget, men havde haft en god tur. Holger Jakobsen havde fanget 2 over målet i fjorden. Holger Riis havde fået 7 over målet i fjorden. Ole havde været på Venø, ikke fanget noget, men nydt naturen. Einer havde været i gudenåen, set mange fisk der ikke ville noget, fortalte at der var skudt en sæl i mandags. Philip Berthel havde fanget undermåler ved Kaas, og på Mors 1 på 54 cm 1,5 kg. Philip Knudsen havde fanget flere på et par kilo i fjorden. Gustav havde til sidst fået årets eneste hø i åen den næstsidste dag, en hun på 52 cm 1,5 kg med havlus.
Det blev her aftalt at møderne i november, december, januarog februar starter kl: 12. 
 
4.  Her talte vi om julefrokosten der afholdes 9. december kl. 12
vi blev enige om at takke ja til tilbuddet fra Søby-Højslev Arena.
Der bliver en egenbetaling på 50kr. Der bliver lavet en tilmeldingsside. klik her
 
Martin lovede at sørge for brød og smør, når han kender antallet.
Følgende meldte sig til borddækning, anretning o.s.v.. De møder kl 10.
Eigil Amlund.
Per Rasmussen
Sigfred Madsen
Preben K. Jensen
Finn Lajgaard
Jens Peder Madsen
Hans-Peter Eggers
Peder Riisgaard
Palle Hjarkær
Ole Maach.
 
4.  Vagn Nedergaard holdt derefter et fængslende foredrag om de hvide busser.
han fortalte om de grupper der var indsatte i de forskellige typer af lejre i Tyskland, og om de politiske bestræbelser i at få forhandlet betingelserne for at få tilladelse til at hente fangerne i krigens sidste måneder, og om Bernadottes og Røde Kors  deltagelse.
Han fortalte også om det ophold nogle af fangerne havde på MøgelKjær, hvor de stadig var bevogtet af SS. Og om fangernes endestation i Sverrige.
 
5.  Husk hvis du får lyst til at stå for en tur til en eller anden form for aktivitet, Fjorden, yderkysten, P&T og andet. Så kan den laves med meget kort varsel som ad hoc ture.
Einer talte om en tur til gydebanker før julefrokosten, men herom senere.
 
 

 

Torsdagsmøde den 14. oktober 2021

Referent: Jørn Hansen/ Sigfred Madsen

Kaffehold: Johan Schulz Petersen. John Hansen og Hans Boel

Der blev pakket blade før mødet, bladbholdet var mødt kl. 9:00 til rundstykker og bladpakning.

 

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2.  siden sidst 
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
4. Tema: Flueliner, polyleader og forfang. Philip Berthels tricks for at mindske rasleriet i øjerne.
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
1. Før kaffen sang vi " Tørresnoren" af Sigfred Pedersen
 
2. Siden sidst. Sigfred havde været ved åen et par gange, uden gevinst, så havde han været ved Kås og her fanget en masse ålegræs. Så havde han bedre held men kantareller, dem er der mange af i år.
Harald havde været på ormetur og fanget en regnbue på 42 cm.
Henning havde fanget en enkelt HØ og et par regnbuer.
Poul Erik havde fanget skrubber.
George havde fanget en i halvtredserne og et par han havde genudsat.
Kurt Juel havde ikke fangst at berette om, men han havde sat Einer's mosebuk  med indgraveringsplade på trofæplade som han overrakte til Einer til stor moro for forsamlingen.
Philip Bertel havde fanget en på 80 cm og 6 kg. han havde været ved Kås og Dragstrup vig her havde han tabt en stor fisk og fanget 7 undermålere.
Holger Riis en hø på 5,3 kg og 77 cm, og undermålere ved kysten. 
Johan 2 på 59 cm ligesom han havde fanget en på også 59 her til morgen.
Per Brøndum 1 på 53.
Einer på moseturen fik han en gedde og mosebukken, 1 på 73 genudsat, derudover en han på 58 og 2 på 56 i Karstoft.
Philip er stoppet i åen, men på en tur på kysten fangede han 4 over 50 cm indenfor 1 time, desuden havde han landet 1 på 54 i fursund.
Sten havde fanget en helt, dem er der langt imellem.
Holger havde fanget en skrubbe.
 
3. Sigfred fortalte at der var blevet sat 9000 stk. sætteål ud i moserne.
Eigil's bror, Vagn Nedergård, kan fortælle om de hvide busser. dette foredrag ønskes til næste møde.
Jan Karnøe fra sportsfiskerforbundet vil gerne fortælle on tiltag til fiskenes fremme. dette indlæg ønskes til mødet i januar. Holger Riis er kontaktperson.
Gustav undersøger muligheden for et foredrag om krigssejlere.
Der blev udtalt ønske om opfølgning af netoptællingen i limfjorden.
Der er et arrangement den 6. november til det nedlagte Staulund dambrug for her at naturgenopretning, der er tilmelding, ( se cardinalen side 10).
Julefrokosten bliver den 9. december, maden kommer udefra og der kan evt. blive tale om lidt selvbetaling.
 
4. Gustav fortalte om sine foretrukne liner og skydehoveder og viste hvordan han lavede splejsninger.
 
5.  Seniorklubben serverer suppe  for seniorklubben søndag den 31/10 kl. 12:30 i værkstedet.
Klubhuset er optaget af privat arrangement, så evt. toiletbesøg skal ske i Margrethes hus. Der er ingen selvbetaling
 I
 
 

Torsdagsmøde den 9. september

Referent: Jørn Hansen

Fra kl. 9:00 havde der været en voldsom aktivitet i klubhuset, for efter at vi havde fået morgenkaffe med rundstykker, holdt vi bytte/salg dag og der blev afsluttet mange handler. 24 medlemmer "havde tilmeldt sig.

Kaffehold:  Henning Larsen, Holger Jakobsen og Hans Boel

 

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 Dagsorden:

 

1. Kaffe og sang 

 

2.  siden sidst (der må være en masse at fortælle)
 
3. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
4. Tema: Fletliner, hvad bruger du? Hvorfor

 

5. Eventuelt.

 

6.  Er der en der har en god video, tag den med. 

 

1.  Før kaffen sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig".
 
2.  Siden sidst: Eigil havde været med til bestandsanalyse, og havde været på 11 stationer hvoraf 5 var tomme, der var også stationer med mange fisk, og så kan man se at grus skal der til, hvis der er yngel.
Henning havde fanget et par stykker.
Einer havde fanget en 4-5 stykker, han havde også været med til bestandsanalyse, og i Feldborg bæk havde de optalt 167 stykker yngel på en kort strækning, der var også fisk i andre bække.
Kaj Ove havde i går fanget en hø på 54 cm 1,4 kg.
Philip Berthel havde tabt 2 større fisk, fanget 1 på 47 der blev genudsat.
Peder Riisgaard havde fået en på 56 cm.
Erik Blev klubmester, med en lille fisk på 44 cm, men han var den bedste den dag.
Harald havde sågar fanget signalkrebs på flue.
Holger Riis havde fanget et par stykker af de fisk på nogle og halvtres cm, desuden havde han også været med til bestandsanalyse, og i årsvad bæk havde der været mange fisk.
Finn havde også deltaget i bestandsanalysen, blandt andet i Haderis å, Røjbæk og strømmen. resultatet var blandet, og så havde de set en bæver.
Jeg selv, havde fanget en HØ til konkurrencen på 55 cm. en laks i Storå på 82 cm for stor så den skulle ud igen og en gedde i Skjern å, ved Agger og Hanstholm har jeg fanget makreller.
Sigfred havde intet fra åen, dog havde han fanget 17 makreller ved Hanstholm.
Poul Erik havde fanget en præmieret fisk til konkurencen.
Kurt havde fanget krebs, ikke mange, men de var der.
 
3.  Grej bytte/salg dagen havde været en stor succes, og det skal forsøges at lave en sådan årlig byttedag i LFSO regi, Johnny undersøger.
Sdr. Resen turen starter kl. 08:30 med et rundstykke, Eigil laver middags mad der serveres ca. 12:30. Du bliver afkrævet en ca. 25-30 kr for rundstykke og middag.
Onsdag den 15. septemper kl. ca. 4 mødes vi til fiske-grill aften i mosen (se tilmeldingsside, du behøver ikke tilmelde dig, bare kom) Poul Erik tænder grillen kl: 17:30.
 
4.  Temaet var fletliner, det talte vi lidt om, jeg anbefaler Spiderwire Invisible.
til næste møde er temaet fluerlinier.
 
5.  Sigfred efterlyste billeder af Tonny, meget gerne i klubhuset og dambruget. 
Harald startede en diskussion om det fornuftige i at man kan hjemtage et ubegrænset antal mindre fisk (mellem 40 og 50 cm) han vil evt. fremsætte forslag til generalforsamlingen herom. Der var stor uenighed og mange synspunkter for og imod blev luftet, enighed var der ikke, men svesken kom på disken.
Hermed sluttede mødet.
 
 
'