Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde 14. juni 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Hans-Peters Eggers, Preben Skiffard og Hans Boel.
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Eigil Amlund
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video

1.  Vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig".

 

2.  Side sidst. Johan havde været på kuttertur fra Hirtshals, der havde været mange små torsk. Kaj Ove havde fanget mange regnbuer i Karup å oppe ved Karup. Ejner havde fået en hø på 5,8 kg og i storå havde han fået en gedde på 102cm. Finn havde været i Mørum, og efter en rask beslutning tog han en tur til Gjerrild klint, her fangede han mange fjæsinger, hornfisk, en hø på 44 cm og en havbars der blev sat ud igen. Oluf har som en af de få fået en god fisk i Karup å en 5 kg's opgangsfisk. Sigfred har taget en laks i Skjern å på 5 kg. Philip har forsøgt i skjern-, karup- og storå, men ikke fået noget. Holger, Preben og Gustav har fanget hornfisk. Gustav fortalte om et møde ved Glatved strand om modstanden mod flere havbrug, der er pt. 37 ansøgninger.

 

3.  Eigil Amlund fortalte livshistorie, han har 10 års skolegang hvorefter han blev udlært kok, først sejlede han med ØK som skibskok senere kokkerede han i restaurant, Eigil kom derefter til Post Danmark  hvor han var i 32 år indtil han gik på efterløn. Eigil har fisket på kysten og i Norge, hans tilknytning til LFSO startede da han blev udtrukket til et årskort gennem et dagkort han havde lagt i en kasse ved fiskevandet.

 

4.  Vi talte om klipning af kanter, Sigfred lavede en liste. Einer og Sigfred ville stå for etableringen af parkeringsplads ved Bærs.

 

5.  Holger gjorde os opmærksom på at det nu er muligt at melde observationer af sæler i fjorden og i åen på dette site  https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Dette link bliver lagt ind på vores hjemmeside under Link til Websider-lystfiskerforeninger og forbund.

6. Der blev ikke vist video

 

 

Torsdagsmøde den 12. april

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 
Kaffehold: Gustav Setnik, Henning Larsen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Preben Høpfner, Sigfred fortæller anden historie
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Vi sang "Nu er dagen fuld af sang", herefter drak vi kaffe og spiste brød. Per Mark bemærkede at der var var noget halvmørkt brød med kerner og birkes som var godt.
 
2. Siden sidst. Det gennemgående svar var at det havde været usædvanligt svært at finde fiskene eftersom vi er i marts - april og det egentligt skulle være højsæson for fjorden.
Henning havde været ved fjord og gudenåen, Kaj Ove havde tabt een i karup å, Sigfred havde forsøgt i fjorden, men mente at den var tom,Riisgaard havde fået en nedgænger, Johan havde været rundt omkring, intet, Ole Maach ingen fisk i fjorden, dog havde han fået en kystfisk på 2 kg i Sverrige, Georg havde næsten fanget en på 65 cm, den spyttede fluen ud lige før landingen, Holger fortalte om den nyligt afholdte konkurrence Limfjords Race hvor 78 mand fiskede røven ud af bukserne i 3 dage, ingen fisk blev fanget der holdt konkurencens mindstemål på 45 cm, der blev fanget 1 på 44 cm og det var det, så det er svært, Gustav sagde at det også er svært ved kysten ved Ebeltoft.
 
3. Preben Høpfner fortalte livshistorie. Han er 70 år og indfødt Skivedreng. Han kom i 64 i lære som rørlægger og fungerede som sådan, indtil han som voksenlærling blev grafisk trykker, han overtog trykkeriet og gik på pension i 2015.
Han fiskede som dreng mest skaller ved Engvej, senere blev det til hav-,bæk- og regnbueørreder i Frederiksdal. Han blev så medlem i LFSO og ved Dueholm indførte Falkenberg ham i fluefiskeriet. Preben var med ved klækkerriet i Dommerby, kom i bestyrelsen i LFSO og deltog i bestyrelsesarbejdet indtil han overtog firmaei.
Så noget nyt har vi et punkt En Anden historie her lagde Sigfred ud og fortalte om den fisk der blev fanget i Simensted å i 1932 af Marinus Mortensen, kaldet Sort ( på jysk swort) Marinus ,på 17,5 kg. Denne fisk ville være både Danmarks- og Verdensrekord, hvis den var blevet annerkendt, men sagkundskaben proklamerede at så store kan havørreder ikke blive, basta, og det eneste billed der var af fisken er gået tabt.
Sort Marinus var en original der huserede ved Simensted og Skals åer  før og efter krigen Han var født i 1890 og døde i 1984. Marinus kunne leve langs åen i længere tid og betalte for kost og logi hvor han kom frem med de fisk han undervejs fangede med sine hjemmelavede devon spinnere, kosten bestod for en stor del af øl og snaps. På et tidspunkt var Marinus dog selvstændig drænmester med adskillige folk i arbejde. (Da det gik op for mig at Marinus blev 94 år efter et hårdt liv med knokkelarbejde og rigelig mængder alkohol, har jeg svært ved at andet at trække på skulderen af det nye videnskabelige studie der komkluderer at hvis msn indtager mere end 8 genstande om ugen lever man et halvt år kortere.) (Om store havørreder: Danmarks rekorden er Plejdrups fisk på  14.4 kg fra 1939, den er ikke længere verdensrekord se på denne site om store fisk   http://ulnits.dk/biologi/verdens-storste-havorreder/  .)
 
4. Kommende aktiviteter. Gustav følger fiskeriet på Djursland og der laves en ad-hoc tur når vejr og fangster passer.
Ole Maach kigger på mulighederne for en aftentur til limfjorden.
Henning vil lave en gudenå tur ligesom pighvarmuligheder følges.
Alle disse ture laves Ad-hoc. D.v.s. at de annonceres med Mail og hjemmeside.
 
5. Sommerfrokost afholdes i år torsdag den 17. maj kl. 12.00. Selvom klubben har penge nok blev det besluttet at give 50 kr for deltagelse der skal gå til et amerikansk lotteri under festen. Der er tilmelding du kan bruge dette link.
 

Torsdagsmøde den 8. marts kl. 13.00 

Referat torsdagsmøde den 8. februar

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Bent Nielsen, Niels Jørgen Haarbo og Hans Boel.


1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Evt. Livshistorie
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Før kaffen sang vi "Søren Bramfris Lærkesang"
 
2. De fleste havde ikke oplevet noget udover de gode ærter i klubhuset den 1. marts.
Palle havde været i Mexico og været på Big game fiskeri, Han havde kroget en sværdfisk og havde en voldsom hård fight, så hård at han efter nogen tid måtte have en afløser til fighten.
 
3. Der var ingen livshistorier på programmet til dette møde. Vi blev enige om at genoptage dette punkt, og Preben Høpfner fortæller sin historie til næste møde. Sigfred forslog at vi tager en rude med andre historier og Sigfred lægger for næste gang.
 
4. Nu nærmer fiskesæsonen sig rigtigt og Erik vil arrangere en tur til Ertebølle og Gustav står for en Djurslandstur. Disse ture bliver lavet som Ad-hoc ture når vejr og vind er rigtigt og bliver annonceret gennem mail og på hjemmesiden.
Alle der får lyst til at stå for en tur skal ikke holde sig tilbage, det er da spændende at se noget nyt.
Der blev talt om en Langer Odde tur og Pighvar når den tid kommer, men det har Henning lovet at følge op på.
 
5. Per simonsen opfordrede alle til at bakke bestyrelsen op, og give udtryk for dette ved samtalerne med andre fiskere.
Vi diskusterede  omtalen i Skive Folkeblad 23. februar om foreningens forhold til lodsejerforeningen, jeg har fundet artiklerne og vil prøve at lægge den ind på hjemmesiden, hvis det ikke lykkes vil jeg have dem med til næste møde.
 
6. Vi så en svensk video om laksefiskeri i Byskeälven
 
 

Referat torsdagsmøde den 8. februar

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Philip Knudsen, Leif Engeborg og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Hjemmesiden, Google maps af åen
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Vi sang "Spurven sidder stum bag kvist" og så var der kaffe / te og  brød
 
2.  Der var ikke mange der havde fisket siden sidst, Holger og jeg har været afsted et par gange uden held, Arne havde fået en overspringer i Trend å til premieren.
Gustav havde talt med Helge om mulige ændringer i LFSO's fiskevand efter al tumulten, det er uklart hvad der sker, så orienter  jer på LFSO's hjemmeside inden I tager ud at fiske.
 
3. Jeg lavede en gennemgang af klubbens hjemmeside.
Derefter lavede vi en gennemgang af Sdr. Resens og LFSO  fiskevand fra Koldkur til udspring på Google maps, hvor Per Mark, Einer Olesen og Sigfred Madsen var guider.
 
4+5.  Vi så en video fra Youtube "Årets gang i lystfiskerforeningen i år 1983".
Filmen handlede om etableringen af karup å's første opdrætsfaciliteter i Dommerby. Mange af de medvirkende var tilstede, dog har de fået lidt mere gråt har siden, filmen sluttede med fluebinding i LFSO for juniorer og seniorer.
 
Inden mødet var der blevet pakket cardinal, og efter mødet blev der holdt ålegilde for tilmeldte. Der kommer senere et kort indlæg om dette i                Afv. aktiviteter 2018
 

Referat torsdagsmøde 11. januar 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Ole Maach, Ken Persson og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1.  Før kaffen sang vi "I østen stiger solen op"
 
2.  Gustav bød velkommen til vort årsmøde, forsamlingen blev enige om at bestyrelsen fortsatte uændret.
Eigil aflagde regnskab og klubben havde i 2017 et overskud på kr. 1375 og sammen med overskudet fra 2016 på kr. 2.198,42 giver det en formue ved udgangen af 2017 på kr. 3.573,42.
Jeg sætter regnskabet ind som et billed i forbindelse med dette referat.
Eigil bad om at kontigentet på kr. 200 blev indbetalt inden næste møde på konto.
reg nr. 5347 kontonr. 2633740
 
3.  Siden sidst. Ikke mange havde noget at berette om fiskeri siden sidst, jeg havde været afsted et par gange og også fanget nogle undermålere, Einer havde besøgt gydebanker og set mange fisk,Palle havde været på Mors uden nogen fangst. Finn havde vøret en tur på Fyn, Philip havde fået en på 49 cm samt undermålere, Ole havde ligeledes taget nogle undermålere, Holger havde flere fisk i fryseren og tabt større fisk.
 
4.  Før næste møde den 8. februar regner Sigfred med at der skal pakkes blade, når det vides med sikkerhed sender jeg mail rundt.
Også efter næste møde kl. 17.00 er der ålespisning for tilmeldte (Jeg opretter en tilmeldingsside). Der er bindende tilmelding med seneste tilmelding 25. januar.
prisen er 100 kr der betales på dagen.
Vi genoptager punktet livshistorier, i første omgang for de nye medlemmer. Vi talte om mulige ture. Ken vil se på muligheden for en tur til Ertebølle, Henning er obs. på Pighvar muligheder, Gustav holder øje med fiskeriet ved Djursland og laver tur når vejr og vind er til det i marts/april. Vi skal stadig have  ture til Karup å, gudenåen og andre vandløb, storåen blev nævnt, ligesom vi da også skal have hyggeture til P&T.
Niels A. K. Hansen vil forsøge at arrangere et foredrag med hans søn Rasmus Kragh om hans Mount Everest forsøg.
 
5. Eventuelt 
 
6.  Vi så en norsk video om laksefiskeri med enhåndsfluestang.
 
 
 
 

 

Nyeste kommentarer

07.05 | 11:55

jeg kommer

...
03.05 | 19:00

jeg kommer til sommerfesten d. 18-5

...
19.04 | 08:00

Einer Olesen kommer
Til sommer frokost d.17/5.

...
13.04 | 10:04

07-22 Kiosken
Bamsebo Camping
Langå Camping
Grejbiksen / Thrige
Grejbiksen / Silkeborg
http://www.fiskekort.dk/
Dagkorte salg Gudenåen.

...