Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Hans Jensen (skive), Niels A. k. Hansen og Hans Boel.

Mødet har nedenstående dagsorden.
 
 
1.  Kaffe og sang
 
2.  Siden sidst.
 
3. Kommende Aktiviteter   
 
4. Eventuelt, der må være en masse at drøfte efter coronapausen.
  
5.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).
 
Der var fremlagt en medlemsliste til afkrydsning, så vi ved hvem der har været tilstede i disse coronatider. 
 
Der var mødt 22 medlemmer, og med det antal og borddækningen kunne alle corona anbefalinger i den grad overholdes, sprit var også tilstede i rigelige mængder.
 
1. Inden kaffen sang vi "Jyden han er stærk og sej"
 
2. Eigil havde fanget en på 2 kg, George  3 stk, Sigfred havde fanget fisk blandt andet en på 4,7 kg, Harald havde ikke haft heldet med sig i Karup å, men han havde fanget sin første danske laks i Stor å, en blank skønhed på 8,1 kg fordelt på 92 cm. Erik havde fanget fisk på 7, 2,5 og 2 kg, Johan havde ingen Karup å fisk, men fanget i et lokal vandløb og han havde fanget makreller i Randers Fjord. Kurt Juel havde brugt nogle orm fra hønsegården og fanget en på 1.3 kg, Poul Erik havde fanget 4 hø, Jeg 1 stk, Gustav 3 stk. Kurt Riisgård fortalte om en kanotur på Stor å, Frank havde kun fanget små fisk (dem er der mange af i åen i år), Jens Peder havde 1 på 3 kg i Karup å og fra norge havde han laks med hjem på 9 og 3 kg og fanget hø på endelave, Einer havde fanget en hø på 3,4 kg der var fuld af krebs, en dag ved Nørkjær havde han fanget 5 og i mandags 3 stk, på Resen turen fangede han også een, og i sidste uge en lille laks i Skjern å, i norge fik han 3 laks.
 
3. Sigfred og Poul Erik havde sat 10.000 ål ud i moserne. Dette fik os til at tale om ål, og vi blev enige at lave en tur efter ål i moserne, vi aftalte tirsdag den 15. sep., men Poul Erik og jeg har ændret turen til torsdag den 17. sep. Mød op i moserne ved 4-5 tiden om eftermiddagen, medbring evt. pølser eller bøf da Poul Erik tager en gril med, så vi kan grille.
Der blev talt om en guden å, men der var ikke stemning for det.
Einer vil stå for en tur til Nørkjær, det bliver når grødeslåningen er færdig.
Der bliver igen afslutningssuppe lørdag den 31. oktober kl. 12:00 i garagen, jeg laver en tilmeldingsside. 
 
4. Der har været talt om at Einer ville arrangere en tur til ELKA i Sunds, det bliver ikke i år da firmaet har coronalukket, og de henviser til deres hjemmeside.
Næste møde holdes ikke som normalt den anden torsdag, men den tredie torsdag i måneden altså den 15. oktober, det er for at der er bedre tid til at få cardinalen færdig, da der skal pakkes blade. Så bladomdelerne bedes møde op.
 

 

 
Referent: Jørn Hansen
Kaffehold: Per Mark, Sigfred Madsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
 2.  Siden sidst.
 3. Kommende Aktiviteter
 4. Livshistorie ved Lars Autzen 
 5.  Eventuelt. Tips og fif, har du noget som du er glad ved i dit fiskeri, og som du mener at flere kan have glæde af, fortæl om det her. 
 7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med.
 
1.  Før kaffen sang vi "Du kom med alt det der er dig"
 
2.  Siden sidst. Der var ikke mange fangster at rapporterer om. Oluf havde været dygtig og fanget en blankfisk på 53 cm og 1,64 kg. på blink, Gustav havde fanget undermålere ved Ebeltoft, På geddeturen i moserne fik Kurt Riisgaard en gedde på 70 cm, Jens Peder tog den største på hele 85 cm og Erik var så ubeskeden at fange hele 3.
Einer havde været i Stevnstrup. Finn havde været en tur på svenskekysten og han havde derfra 2 blankfisk på henholdsvis 50 og 60 cm med hjem, jeg selv har været 4 gange ved fjorden og fanget 1 enkelt undermåler.
 
3. Der blev ikke aftalt konkrete ture.
Einer vil lave en tur til Vorgod å til det stykke hvor LFSO har fiskeret, han regner med at kunne få Peder Bjerregrav til at fortælle om standpladser o.s.v. Dette bliver først efter 16. april. For at kunne fiske i Skjern å systemet skal der løses laksetegn, ligesom man skal følge reglerne, men herom senere.
Der skal også arrangeres en gudenå tur når der igen kan fanges laks, men det bliver først efter 1. april når der igen kan købes dagkort.
Jeg undersøger muligheden for at lave en fugletur.
 
4.   Lars Autzen er født i Vellev midtjylland i 43, derefter er han fyttet stort set hele landet rundt bortset fra Sjælland, han har boet i Ryslinge, Højby begge steder på Fyn, Samsø, Løgstør, Thisted og han regner med at flytte til Århus her i 2020.
Fiskeriet startede i Simested å i forbindelse ferie hos bedsteforældre, og fra Ryslinge kunne der cykles til Knudshoved hvor der kunne fiskes fra molerne, senere blev det i lillebælt, på Samsø kan alt jo fanges både på stang og garn. I Løgstør startede han med at fiske med fluer i ferskvand, ligesom han sammen med familien havde tilbagevendende ture til Omme og Skjern å. Lidt senere begyndte han fiskeri i karup å ved Hagebro, her boede her på en pension, i 2003 fik han en fluestang og fisker kun med flue nu. Han har fisket i Mandals elven siden 2004 og i 2016 blev han medlem af LFSO.
Lars sendte nu en meget velsmagende snaps fra Enghave brænderi rundt, brænderiet indehaves af et familiemedlem.
Lars er kontouddannet, Startede ved Dähnfeldt, og blev senere ansat i Odense kommune, videre til Årslev kommune hvor han blev pantefoged, og det er som sådan han har fungeret alle de steder han har boet.
 
5.  Der blev talt om diverse former for effektivt fiskeri
 
6. Der var ingen video 
 
 
 

 

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Martin Poulsen, Jørgen Carlsen og Hans Boel.
Mødet har nedestående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde med regnskab.
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter (Herunder dato for møde i april, påske og laksepremiere kommer i vejen).
5.  Livshistorie ved Steen Roslev
6.  Eventuelt
7.  Evt. Video (har du noget spændende, tag det med).
 
1.  Før kaffen sang vi "Jens Vejmand"
 
2.  Årsmødet vedtog at den nyværende bestyrelse fortsatte. Hvorefter Gustav fortsatte årsmødet med at fortælle om den nye betalingsmåde af kontingentet til seniorklubben. Gennem Finn Lajgaard har vi adgang til en konto inden for LFSO, derfor vil der for eftertiden kun blive accepteret overførsel fra bank/netbank til konto Reg. 8500  kontonr. 2655638981 . Hvis du ikke har netbank kan du få hjælp af en fra bestyrelsen. Kontigentet er stadig 200 kr.. Du bedes indbetale inden næste møde 13. februar, da vi skal have opdateret medlemslisten inden martsmødet.
Eigil gennemgik regnskabet fra 2019, Regnskabet var vist på projektoren.
 
3.  Siden sidst. Eigil Amlund havde været en tur på Sejerø, dog uden at fange noget, men det var en dejlig ø sagde han, Jeg selv havde fanget en målsfisk og 2 undermålere på Langerodder lige før jul, jeg havde en  0 tur tirsdag den 7. jan til Kås. Sigfred har tabt en fisk ved Stårup. Philip har haft en 0 tur til fursund. Oluf har fanget en undermåler på Hjortholm.  Einar har været ude at se efter gydning, og var lidt betænkelig. Holger har et billed på sin telefon der viser at der også kan fanges flotte overspringere i fjorden, skønheden på 4 kg er fanget ved Kås her i januar. Ole havde fanget en målsfisk .
 
4.  Der blev fastlagt en dato for mødet april, da den normale mødedag (anden torsdag i måneden) er skærtorsdag, og tredie torsdag er laksepremiere, så det blev besluttet at aprilmødet bliver afholdt torsdag den 2. april. 
Der skal males borde og bænke og det belv besluttet at det skal gøres den 20. januar kl. 09.00, der bliver lavet tilmelding, for at der kan indkøbes rundstykker, for dagen starter jo med en kop kaffe og et rundstykke.
Der blev talt om en geddetur i moserne. Kurt tilbød at finde ud af hvornår det var til at komme derud for vand, og når vejret ser rimeligt ud et par dage frem, laver vi en ad-hoc tur.
Vi vil prøve at lave en naturtur evt. til Brokholm sø.
Harald fortalte at man kan opleve sort sol i frederiksdal.
 
5.  Steen Roslev var dagens livshistorie fortæller. Steen er en rigtig Skive dreng der har haft hele sin opvækst og liv centreret om Skive. Han er født i 48 som den yngste af 7, han kom i skole i 55 som han gik ud af 10 år senere med en rimelig realeksamen. Han kom i mekanikerlære på Vulkan og blev udlært, indkaldt til flyvevåbnet i Karup i 70, og kom til varslingtjenesten efter rekrutten. Steen arbejde som lejetjener siden læretiden, og flyttede sammen med Kirsten i denne periode. Efter hjemsendelse blev han chaffør afløser og senere del af et kørselsselskab og kørte til England i en periode, hvorefter opgaverne blev mere hjemlige. Dette stoppede i 77 og Steen begyndte igen at arbejde som mekaniker. Efter diverse mekanikerjob startede han autoværksted på Væselvej hvor han arbejdede mest med lastbiler. I okt. 18 blev Steen syg og i august 19 lukkede han værkstedet.
Steen startede fiskeriet som lille dreng sammen med en større bror i Karup å, hvor alt blev fanget og spist, som ældre har han fisket meget i fjorden og i vesterhavet ved Agger, Steen blev medlem af LFSO i 91 efter et par år med årskort.
Steen er stadig gift med Kirsten og de har en søn og to døtre.
 
6.  eventuelt
 
7.  Video jeg kunne ikke få det til at virke.
 
 
 

Torsdagsmøde den 14. november 2019

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Frank Riisgaard, Jens Peder Madsen og Hans Boel.  
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Claus Nymann
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1.  Før kaffen sang vi "Blæsten går frisk over Limfhordens vande"
 
 
2.  Siden sidst. Erik havde fået en hø på 2,4 kg sidste dag i Karup å. Hans-Peter havde fanget 1 på 57 cm. Peder Riisgaard 1,9 kg 56cm. Uffe 3 stk på henholdsvis 43,47 og 81 cm den sidste let farvet. Kurt Riisgaard 40cm, Eigil 52cm, George havde fanget 1 på 74 cm der var fuld af lus. Jeg selv havde været på langer odde og fanget en fin fjordfisk på 48 cm. Finn havde tabt en laks i Skjern å. Philip havde også været i fjorden og havde fanget fisk på 58 og 51 cm, derudover havde han mistet 2 store fisk.
Holger fortalte om at han siden sidst var blevet opereret for nyre kræft. operationen var gået godt og han skal ikke have efterbehandling kun opfølgende overvågning de næste par år. Holger sluttede med at opfordre os alle til at komme til læge hvis der er den mindste anledning til mistanke på alvorlig sygdom!!!!! 
 
3. Den 12. december kl 11:00 afholdes seniorklubbes julefrokost. der er lavet tilmeldingsside med beskrivelse   Julefrokost den 12. dec. kl.11.00   .
Den 5. december er der en tur til søen der forsvandt med Einer som guide. der er mødested hos Finn kl 08:30 til et rundstykke, her er der også lavet tilmeldingsside Tur 5/12 til søen der forsvandt .
 
4. Der er ingen LH da Claus Nymann havde meldt afbud.
 
5. tom
 
6.  Vi fik ingen video, vi fik noget meget bedre. Sigfred læste en historie fra Cardinalen "En københavners oplevelser ved Karup å"
 

Torsdagsmøde den 10. oktober 2019

Referent: Sigfred Madsen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Flemming Petersen, Kurt Riisgaard  og Hans Boel.
Mødet har nedenstående dagsorden.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen 
5.  Eventuelt
6.  Evt. video. Medlemmerne opfordres til at tage relevante videoer med, eller have noteret navn på spændende streaminger.
 
1. Efter kaffen sang vi ” Du kom med alt det der var dig”, en smuk kærlighedssang af Jens Rosendal.
 
2. Siden sidst: Poul Erik havde fisket på Djursland, og havde fanget en fisk, som han ikke kendte. Han  tog fat i den, men det resulterede i et stik og stærke smerter. Han var så klar over, det drejede sig om en fjæsing og søgte læge. Det endte med ambulance, sygehus og modgift m.m., og nu 2 måneder efter er hans hånd stadig hævet. En historie vi alle kan lære af.
Poul Erik havde i øvrigt fanget en laks på 4 kg.
Øvrige fangster havørreder: Peter Risgaard 44 cm og 65 cm, Johan 44 cm. Ejner 55 cm (Resen turen).
Niels A. K. fortalte om den fine tur til Flyvestationens vand. Dejligt vejr. Ingen store fisk på land, men masser af småfisk på stykket lover godt for fremtiden. Det blev diskuteret, om tidspunktet for turen skulle ændres en anden gang.
Philip og Holger havde været på gratis tur til Fur. Det gav dog ingen fisk.
Der blev en lang diskussion om årets havørredopgang i åen, som de fleste mente var meget skuffende. Ejner var dog ret optimistisk og mente nok, fiskene ville komme. De er blot forsinkede.
Ole oplevede, der var mange 30 cm fisk i fjorden, så der er gode udsigter for fremtiden. Nogen mente andre åer også havde lille opgang i år, men Gustav sagde det ikke, gjalt Kolindsund.
3.  Ture og Arrangementer:
Gustav vil planlægge en kysttur til Djursland i uge 45 evt. 46 når vejret ser lovende ud.
Årets sidste fiskedag: Suppe i Trevad kl. 12.00 ( rimelig pris). (der bliver lavet tilmeldingaside)
 
4.  Livshistorie ved Johnny Petersen.
Blev født i Ålborg, hvor han som 8-årig begyndte at fiske i havnen efter ålekvabber m.m.
Flyttede senere til midtbyen, hvor han fiskede i søer i parken efter karper og guldfisk, på trods af forbudsskilte. Flyttede igen til udkanten af byen, hvor han kunne fiske i en å med mange regnbuer og startede med at fiske med flue.
Efter at være flyttet til Hanstholm kom den alder hvor han glemte fiskeriet en tid til fordel for andre interesser. (Piger)
En kammerat fik Johnny med til Karup Å, og Johnny blev begejstret og lod sig skrive på venteliste til medlemskab. Siden har han koncentreret sig om fiskeri efter havørred og laks, og er blevet involveret i foreningsarbejdet i LFSO først på arbejdsholdet, men nu også i bestyrelsen.
Johnny er gift og har to voksne børn.
 
5.  Evt.  Ejner blev opfordret til at fortælle noget om vandplejearbejde. Han fortalte om de mange gydebanker, der er blevet etableret og restaureret, og lidt om hvordan gydebanker skal være for at virke efter hensigten. Vi fik en tydelig fornemmelse af, at det er ret store og kostbare projekter det drejer sig om, og at der er brug for arbejdejdskraft både for maskiner og personer.
Til slut fortalte Harald en historie, og Sigfred læste en historie fra et gammelt blad.
Philip mindede om et foredrag på Skive Bibliotek.

Nyeste kommentarer

20.01 | 11:41

man får mange gode og hjælpsomme informationer. virkelig god side kunne virkelig anbefales!

...
12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
04.05 | 10:57

Jeg tilmelder sommerfrokost

...
21.12 | 16:11

Kommer begge gange om morgenen.

...