Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Sigfred har lavet nedenstående referat.

Torsdagsmøde d. 8/9. 2022.


Mødet var udsat til kl. 14.00 p.g.a. klubbens fiskekonkurrence om formiddagen..

Efter den obligatoriske sang og kaffebord tog vi rundturen "Siden sidst".
En del medlemmer havde haft held til at fange havørreder siden sidste møde.
Kurt Juel og Holger Jakobsen fik hver een under formiddagens konkurrence. Derudover kunne Erik Andersen, Holger Riis, Philip Bertel og Ejner Olesen berette om havørredfangster.
Kurt Riisgaard kunne fortælle om en for Karup Å mere sjælden fangst, en skrubbe, som han fangede på Henning Gades eng.
En del medlemmer (Erik, Holger Riis, Holger Jakobsen, og Sigfred) havde med ret godt held fisket makrel ved Hanstholm. Mellem 8 og 14 stk. fine mini- tunfisk blev det til.
En fin oplevelse, at fiske sammen fra stranden, når vejret er perfekt og madpakken er god. Men det kræver hurtig planlægning når vejret og makrellen er der.

Af kommende aktiviteter blev det aftalt at afholde den traditionsrige fisketur til Sdr. Resen torsdag d. 6. okt.. Kurt Juel m. fl. vil sørge for den nærmere planlægning.
Se nærmere herom på hjemmesiden.
Yderligere er der planer om at lave en tur til Lars Clemmensens fiskegrejsmuseum i Skarrild. Det undersøges nærmere.
 
Sigfred.

Torsdagsmøde den 11. august 2022 kl:14:00

Referent: Jørn hansen 
 
Kaffehold:Ole Maach,oluf Cramer, Palle Pedersen og Hans Boel.
 
Mødet har nedenstående dagsorden.
 
1. Sang og Kaffe
 
2. Siden sidst.
 
3. kommende aktiviteter, fisketure o.s.v.
 
4. Eventuelt
 
5. Video og lign.
 
1. Finn bød velkommen og efter kaffen sang vi " du danske sommer jeg elsker dig"
 
2. Siden sidst. Sigfred havde fanget 2 laks i Norge, den ene skulle dog afleveres på plejehjemmet,.
Peder Riisgaard havde fanget en hø på 5 kg og 72 cm, og en lille på flue.
Einar havde været ved Ry og fanget laks, havde fisk på 4,7 og 7,4 kg med hjem, og så havde han en på 10kg der efter facebook opmærksomhed blev afleveret på plejehjemmet. og i Karup havde han lige fanget en hø på 9,025 kg på 87 cm og et par små.
Holger har fået en hø på 65 cm 3.5 kg.
jeg selv en hø i Skjern å, sat ud igen.
 
3. Kommende aktiviteter. Finn orienterede om klubbens økonomi, p.t. står der ca. kr 8.800 på kontoen.
vi talte derefter om kommende aktiviteter. Klubmesterskabet afvikles forud for mødet i september, altså 8. september kl. 08.00. se under kommende aktiviteter og tilmelding.
Der skal laves en tur til Sdr. Resen i nærmeste fremtid.
Sigfred undersøger mulighederne for en kysttur til Langeland her i efteråret. (mail er rundsendt).
Der undersøges muligheden for en tur til Mandalelven til næste år. Eigil Amlund, Einar og jeg undersøger.
Poul Erik mosetur.
Billeder og grej i Margrethes hus er Eigil Nedergaard og Børge.
Martin er tovholder på seniorklubbens medhjælp til KÅS kon.
 
4. Eventuelt. Igen en opfordring til opstramning af framelding ti torsdagsmøderne, Framelding senest Onsdag.
 
 
 

 

 

Torsdagsmøde den 19. maj Kl. 13:00

Referent: Jørn Hansen
Kaffehold: Lars Autzen, Leif Engeborg, Margrethe Hansen og Hans Boel.
 Dagsorden:
1. Kaffe og sang 
2. Siden sidst
3.  Kommende aktiviteter, Fisketure o.s.v
4. Eventuelt.
5.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
1.  Selvom mødet var flyttet til en anden tordag var der mødt 30 medlemmer, pg vi startede med at synge >ja, vi elsker dette landet< og så fik vi kaffe og brød.
 
2. Siden sidst. Der var ikke mange fangster at fortælle om, Jeg har fanget en mindre pighvar ved Vejers strand. Philip Berthel havde på mols på fluest- og spinnestang haft mange følgere af hornfisk og havørred, og på en ophænger på spinnestangen havde han fanget en hø, ved Jegindø havde han fanget 7 hornfisk. Per Brøndum havde fanget 3 hø ved Endelave. Einar havde i åen fanget en regnbue. Børge havde haft en stor laks på ved Skarrild, og ved virksund fanget mange hornfisk. George havde fanget en mindre hø i åen.
 
3.  Seniorklubben afvikler sommerfrokosten på næste mødedag altså den 9. juni med mødetid kl:12:00.
Der blev sammensat et arrangementshold der kom til at bestå af Arne Præstegaard, Einar Olesen, Kurt Juel og Per Brøndum. Det er op til dette hold at bestemme hvad vi skal have at spise og hvorfra.
Det blev ligeledes bestemt, at der er en egenbetaling på kr. 50. der skal indsættes på vor konto reg. 8500 konto. 2655638981 . ved indbetaling skriv  Sommerfrokost. Borddækning bliver foretaget af kaffeholdet.
Jeg laver også en tilmeldings side.
 
4.  Der var intet under eventuelt, dermed var mødet slut
 
 
 

Torsdagsmøde den 7. april.

Referent: Jørn Hansen

Kaffehold: Ken Persson, Kurt Riisgaard, Kurt Juel og Hans Boel.

 
Mødet havde nedenstående dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2. Årsmøde (fortsat fra mødet i marts) Økonomi
 
3.  siden sidst 
 
4. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 
 
1. Før kaffen sang vi "Nu er dagen fuld af sang"
 
2. Vi startede med at diskuterer regnskabet, som der hersker lidt forvirring om da vi ikke betalte kontingent for 2021 og vi overgik til et nyt banksystem.
Klubbens økonomi er således at der per. 31. marts står kr. 23.237,53 på klubbens konto. Heraf skal der tilbageføres kr. 5.370 til LFSO da de har betalt for vor julefrokost, hvilket forsamlingen ikke mente de skulle.
Gustav har bedt om at blive afløst som formand. Finn Lajgaard blev valgt til ny formand/mødeleder.
 
3.  Siden sidst. Der var ikke mange der havde noget til dette punkt. Ole havde været på Svinø i Gamborg fjord og der fanget en hø på 2,8 kg. her var der flere fisk, Finn havde været 3 gange i gudenåen og på Hjarnø havde han fanget en fed  hø på 45 cm. jeg selv havde været i gudenåen 2 gange og sidste gang fik jeg fisk på lige opstrøms sandskredet, det viste sig hurtigt at være en lille gedde. sigfred havde også været i gudenåen. Johnny fortalte om LFSO's tur til Limfjorden ved Sennels, 9 mand deltog og der blev fanget 2 fisk af en deltager.
Sigfred og Per Løndahl overbragte en hilsen fra Hans Boel. Hans har været på sygehus og er endnu ikke tilbage i form, han glæder sig til at komme og deltage igen, de blev bedt om at hilse ham og ønske ham god bedring fra os alle.
 
4. Kommende aktiviteter. Kaare Manniche Ebert fra Danmarks sportfiskerforbund kommer den 3. maj til klubhuset og fortæller om det seneste nye om vore kære byttedyr. Der er tilmelding.
 
5. Eventuelt. Gustav takkede af, Han har været en rigtig god formand for klubben i snart mange år.

Torsdagsmøde den 10. marts. 2022

Referent: Jørn Hansen

 

Kaffehold: Jørn Hansen, Kaj Ove Christensen og hans Boel.

 

 Mødet havde nedenstående dagsorden

 

Dagsorden:
 
1. Kaffe og sang 
 
2. Årsmøde
 
3.  siden sidst 
 
4. Kommende aktiviteter, (fisketure, o.s.v.) 
 
 
5. Eventuelt.
 
6.  Er der en der har en god video, tag den med. 
 

1. Vi sang " Nu går våren gennem Nyhavn"

2. Årsmødet blev udskudt til næste møde, hvor også der bliver fremlagt økonomiske tal. og hvor der skal udnævnes en ny mødeleder, da Gustav gerne vil afløses.

3. Siden sidst. Der var ikke meget i denne rubrik. Kaj Ove  har været ved åen nole gange, men intet oplevet. Philip Bertel har fanget nedgænger i Dragstrup vig. Holger RIIs fanget flere i februar, men kan ikke finde dem i fjorden nu. Ole har fanget flere målsfisk i fjorden. Sigfred har i åen fanget en blankfisk 47 cm og en undermåler, han har også været i flymoserne for for finde steder der kan laves til fiskepladser. Ken og Ole havde været på lillebæltskysten på Fyn dagen før, de havde intet oplevet, hvilket alle de talte med heller ikke havde. Gustav i kolindsund kanalen ved elfiskeri kun fanget 13 fisk. jeg havde 1. januar fanget en mølsfisk på Sjællands Odde og en undermøler ved Nymølle. Einar havde fanget fisk på 54 og72 ved Nørrekær, havde talt gydepladser og set bæverere i Staulund bæk. Holger Jakobsen havde fanget mange i Skive Fjord, derimellem 2 over målet..

4. Næste møde afholdes 7. april p.g.a Påske

Der skal undersøges mulighed for foredrag ved Kåre Ebert til næste møde.

Forud for mødet 7. april kl. 8 i klubhuset  Rundstykker) vil Peter  Lundsgaard orirntere om restaurationen af Sejbækken,  efter rundstykker og snak vil Peter vise rundt ved bækken. Der vil blive lavet tilmelding.

 

 

Nyeste kommentarer

05.09 | 10:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

...
30.08 | 14:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

...
22.08 | 22:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.

...
01.06 | 16:51

Tilmelding til Ole Maach og Ken Persson

...