Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde 13. september 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Johan Schulz Petersen, Arne Præstegaard og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Per Rasmussen
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Efter kaffen sang vi "Blæsten går frisk over limfjordens vande"
 
2.  Siden Sidst: Martin har fået en laks i Skjern å. Jeg har også fået en laks i Skjern å, og jeg har prøvet at få makreller i Hanstholm uden held og ligesådan i fjorden. Niels Jørgen Haarbo havde fået 7 makreller fra stranden i Hanstholm. Tonny havde været i Randers fjord og fået en pose skrubber. Johan havde været ved åen ved Karstoft før mødet og ikke set fisk, men havde haft en flot oplevelse med en ræv der flygtede fra ham over kanal og marker. Per Simonsen havde fanget en aborre og haft et par Bønnelykker (nap i fluen) ved åen. Einar havde fået et par stykker. Claus Nymann havde fået en flot blanklaks på 95 cm i Skjern å. Philip havde været ved Skjern å nogle gange uden fisk, det var dog lykkedes ham at gå i bløden så tøjet blev totalt vådt, I Karup å havde han fået små ørreder, på vej til Sjælland havde han fisket på Sjællands odde og der fanget nogle undermålere. Preben Skiffard havde fanget nogle makreller. Gustav havde ikke fangst at fortælle om, men han fortalte om bestandsanalyse i Grenå.
 
3. Per Rasmussen Fortalte at han havde levet sit halve liv på Grønland i Sisimiut efter at have været en kort tid i Jakobshavn, Per arbejdede som tømre/snedker. Han fiskede fjeldørreder og havfiskeri efter torsk, rødfisk og helleflynder. På Grønland havde Per mange oplevelser også nogle grimme, blandt andet var han vidne til et helikopterstyrt. Per rejste fra Grønland i 2011.
Efter Grønland købte Per et ældre hus i Vridsted, som han kunne renovere, et arbejde der stadig pågår.
Per stammer fra Københavns området og hans opvækst skete i Slangerup.
Per er en ivrig fotograf og han havde lagt flere album frem med billeder fra hans tid i Grønland til gennemsyn.
 
Efter Per kom Per Mark der fortalte om et uheld han havde været involveret i og som havde bevirket at han skulle op til køreprøve igen. Han var kommet til at berøre en cyklist der kom susende ned af slotsgade og Per var ved at svinge til højre ad sdr. boulevard, der var ikke sket andet end at forhjulet på cyklen slog lidt, hvilket Per selvfølgelig ville erstatte, men cyklisten meldte det til politiet om aftenen og så gik sagen sin gang. Per sagde at for sådan nogle gamle nisser som os er det sin sag at komme på Skolebænk igen ligesom det at se sig over skulderen til køretimerne ikke er nemt, men nu er Per på den anden side og har kortet igen.
 
4. Den 12. november er det 10 år siden at klubben blev startet og vi vil i den forbindelse markerer dette på mødet 8. november og der blev talt om at få lavet en forret af signalkrebs, derefter blev fangsten af disse diskuteret og 4. oktober blev valgt til dagen. Der er lavet en tilmeldingsside med detaljer og tilmelding.
Medens jeg ikke var tilstede blev der talt om en gudenå tur. Hvis der bliver fanget rimeligt her til gudenåkonkurrencen synes jeg det skal ske her i september fiskene bliver ikke kønnere hvis vi venter, selvom der kan købes dagkort til 31. oktober. Turen vil blive rundsendt med mail.
 
5 og 6. Vi nåede ikke disse 2 punkter
 
 
 

 

 

Torsdagsmøde 9. august 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Poul Erik Andersen. Finn Lajgaard og Hans Boel. 
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Georg Christensen 
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 

1.  30 medlemmer var mødt og vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig". og " Se dig ud en sommerdag"

 

2.  Siden sidst. Hans-Peter havde fået en laks på 5 kg i Orkla. Finn havde fået 2 laks i lågen. Einer Olesen har fået laks i norge og et par hø i åen. Peder Riisgaard havde fanget et par undermålere, og set en sæl ved vridsted og filmet den i gang med at æde en hø. Sigfred har fået en laks i norge på 4,6 kg og en hø på 50cm i åen, og så havde han haft den årlige fiskedag med skolebørn fra vinderup skole i mosen, der havde været fangst til alle i rigt mål, det havde været en herlig dag. Eigil Amlund  havde på flue fanget en hø på 1,8 kg midt på fagen i høj sol.  Georg  havde fanget undermålere. Philip var blevet forløst med en hø på 2,3kg. Ole havde  været på kysten og her fået den største fangst af alle, på han havde placeret en af Holgers med fangst garanti blink i hageflæsket og han måtte forbi skadestuen hvor man bliver lidt til grin, (jeg føler med dig Ole, jeg kender turen). Gustav havde fanget et par regnbuer og en hø på 45 cm.

 

3. Georg var sprunget til i stedet for Per Rasmussen med livshistorie. Jeg må tilstå at referatet ikke er fyldestgørenede da det gik over stok og sten med Georgs historie.

Han er fra 48 og startede med at fiske i Vejles havn som 10 årig, og i ungdomsårene var det fiskeri omkring Vejle Åen og Kysten, ligesom han var med til at starte juniorafd i Vejle, juniorlederkursus, fluefiskeri, og tørfluefiskeri i Vejle å.

Georg blev uddannet udi EDB og flyttede til Sjælland grundet arbejde i SDC, her bllev der fanget mange torsk ved kystfiskeri ligesom han praktiserede bulefiskeri på Øresund med 19,6 som rekord. Han flyttede til Jylland i et nyt job og fiskede i den periode meget tørflue. Georg har mange bekendte i lystfiskerkredse, og han fortalte om sit venskab med Preben Torp ( den gale dyrlæge fra Års) og andre bekendte. Georg har også gjort i fiskeri fra kajak. Efter hans kones død er Georg flyttet til Vridsted.

 

4.  Kommende aktiviteter, Sigfred og Tonny laver en hyggetur til vores moser, ellers er der åbent for alt kontakt mig og vi lægger det på siden. En tur til Sdr. Resen aftales på næste møde.

 

5. Eventuelt. Kaj Ove orienterede om sin situation, han var blevet screenet for tarmkræft og fået en positiv svar. ( Kaj Ove benyttede lejligheden til indtrængende at opfordre alle til at benytte det tilsendte screeningskit). Han var blevet opereret og fået stomi, på grund af dette har Kaj Ove's sommer ikke handlet om fiskeri.

 

Numre til rapportering af sæl.

 

nummer 1    23 26 40 58 

             2    20 11 79 16

             3    40 21 57 97

             4    22 78 40 06

            

 

 

 

Torsdagsmøde 14. juni 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Hans-Peters Eggers, Preben Skiffard og Hans Boel.
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Eigil Amlund
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video

1.  Vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig".

 

2.  Side sidst. Johan havde været på kuttertur fra Hirtshals, der havde været mange små torsk. Kaj Ove havde fanget mange regnbuer i Karup å oppe ved Karup. Ejner havde fået en hø på 5,8 kg og i storå havde han fået en gedde på 102cm. Finn havde været i Mørum, og efter en rask beslutning tog han en tur til Gjerrild klint, her fangede han mange fjæsinger, hornfisk, en hø på 44 cm og en havbars der blev sat ud igen. Oluf har som en af de få fået en god fisk i Karup å en 5 kg's opgangsfisk. Sigfred har taget en laks i Skjern å på 5 kg. Philip har forsøgt i skjern-, karup- og storå, men ikke fået noget. Holger, Preben og Gustav har fanget hornfisk. Gustav fortalte om et møde ved Glatved strand om modstanden mod flere havbrug, der er pt. 37 ansøgninger.

 

3.  Eigil Amlund fortalte livshistorie, han har 10 års skolegang hvorefter han blev udlært kok, først sejlede han med ØK som skibskok senere kokkerede han i restaurant, Eigil kom derefter til Post Danmark  hvor han var i 32 år indtil han gik på efterløn. Eigil har fisket på kysten og i Norge, hans tilknytning til LFSO startede da han blev udtrukket til et årskort gennem et dagkort han havde lagt i en kasse ved fiskevandet.

 

4.  Vi talte om klipning af kanter, Sigfred lavede en liste. Einer og Sigfred ville stå for etableringen af parkeringsplads ved Bærs.

 

5.  Holger gjorde os opmærksom på at det nu er muligt at melde observationer af sæler i fjorden og i åen på dette site  https://www.limfjordsraadet.dk/projekter/saelobservationer/

Dette link bliver lagt ind på vores hjemmeside under Link til Websider-lystfiskerforeninger og forbund.

6. Der blev ikke vist video

 

 

Torsdagsmøde den 12. april

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 
Kaffehold: Gustav Setnik, Henning Larsen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Preben Høpfner, Sigfred fortæller anden historie
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Vi sang "Nu er dagen fuld af sang", herefter drak vi kaffe og spiste brød. Per Mark bemærkede at der var var noget halvmørkt brød med kerner og birkes som var godt.
 
2. Siden sidst. Det gennemgående svar var at det havde været usædvanligt svært at finde fiskene eftersom vi er i marts - april og det egentligt skulle være højsæson for fjorden.
Henning havde været ved fjord og gudenåen, Kaj Ove havde tabt een i karup å, Sigfred havde forsøgt i fjorden, men mente at den var tom,Riisgaard havde fået en nedgænger, Johan havde været rundt omkring, intet, Ole Maach ingen fisk i fjorden, dog havde han fået en kystfisk på 2 kg i Sverrige, Georg havde næsten fanget en på 65 cm, den spyttede fluen ud lige før landingen, Holger fortalte om den nyligt afholdte konkurrence Limfjords Race hvor 78 mand fiskede røven ud af bukserne i 3 dage, ingen fisk blev fanget der holdt konkurencens mindstemål på 45 cm, der blev fanget 1 på 44 cm og det var det, så det er svært, Gustav sagde at det også er svært ved kysten ved Ebeltoft.
 
3. Preben Høpfner fortalte livshistorie. Han er 70 år og indfødt Skivedreng. Han kom i 64 i lære som rørlægger og fungerede som sådan, indtil han som voksenlærling blev grafisk trykker, han overtog trykkeriet og gik på pension i 2015.
Han fiskede som dreng mest skaller ved Engvej, senere blev det til hav-,bæk- og regnbueørreder i Frederiksdal. Han blev så medlem i LFSO og ved Dueholm indførte Falkenberg ham i fluefiskeriet. Preben var med ved klækkerriet i Dommerby, kom i bestyrelsen i LFSO og deltog i bestyrelsesarbejdet indtil han overtog firmaei.
Så noget nyt har vi et punkt En Anden historie her lagde Sigfred ud og fortalte om den fisk der blev fanget i Simensted å i 1932 af Marinus Mortensen, kaldet Sort ( på jysk swort) Marinus ,på 17,5 kg. Denne fisk ville være både Danmarks- og Verdensrekord, hvis den var blevet annerkendt, men sagkundskaben proklamerede at så store kan havørreder ikke blive, basta, og det eneste billed der var af fisken er gået tabt.
Sort Marinus var en original der huserede ved Simensted og Skals åer  før og efter krigen Han var født i 1890 og døde i 1984. Marinus kunne leve langs åen i længere tid og betalte for kost og logi hvor han kom frem med de fisk han undervejs fangede med sine hjemmelavede devon spinnere, kosten bestod for en stor del af øl og snaps. På et tidspunkt var Marinus dog selvstændig drænmester med adskillige folk i arbejde. (Da det gik op for mig at Marinus blev 94 år efter et hårdt liv med knokkelarbejde og rigelig mængder alkohol, har jeg svært ved at andet at trække på skulderen af det nye videnskabelige studie der komkluderer at hvis msn indtager mere end 8 genstande om ugen lever man et halvt år kortere.) (Om store havørreder: Danmarks rekorden er Plejdrups fisk på  14.4 kg fra 1939, den er ikke længere verdensrekord se på denne site om store fisk   http://ulnits.dk/biologi/verdens-storste-havorreder/  .)
 
4. Kommende aktiviteter. Gustav følger fiskeriet på Djursland og der laves en ad-hoc tur når vejr og fangster passer.
Ole Maach kigger på mulighederne for en aftentur til limfjorden.
Henning vil lave en gudenå tur ligesom pighvarmuligheder følges.
Alle disse ture laves Ad-hoc. D.v.s. at de annonceres med Mail og hjemmeside.
 
5. Sommerfrokost afholdes i år torsdag den 17. maj kl. 12.00. Selvom klubben har penge nok blev det besluttet at give 50 kr for deltagelse der skal gå til et amerikansk lotteri under festen. Der er tilmelding du kan bruge dette link.
 

Torsdagsmøde den 8. marts kl. 13.00 

Referat torsdagsmøde den 8. februar

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden

Kaffehold: Bent Nielsen, Niels Jørgen Haarbo og Hans Boel.


1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Evt. Livshistorie
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 
1. Før kaffen sang vi "Søren Bramfris Lærkesang"
 
2. De fleste havde ikke oplevet noget udover de gode ærter i klubhuset den 1. marts.
Palle havde været i Mexico og været på Big game fiskeri, Han havde kroget en sværdfisk og havde en voldsom hård fight, så hård at han efter nogen tid måtte have en afløser til fighten.
 
3. Der var ingen livshistorier på programmet til dette møde. Vi blev enige om at genoptage dette punkt, og Preben Høpfner fortæller sin historie til næste møde. Sigfred forslog at vi tager en rude med andre historier og Sigfred lægger for næste gang.
 
4. Nu nærmer fiskesæsonen sig rigtigt og Erik vil arrangere en tur til Ertebølle og Gustav står for en Djurslandstur. Disse ture bliver lavet som Ad-hoc ture når vejr og vind er rigtigt og bliver annonceret gennem mail og på hjemmesiden.
Alle der får lyst til at stå for en tur skal ikke holde sig tilbage, det er da spændende at se noget nyt.
Der blev talt om en Langer Odde tur og Pighvar når den tid kommer, men det har Henning lovet at følge op på.
 
5. Per simonsen opfordrede alle til at bakke bestyrelsen op, og give udtryk for dette ved samtalerne med andre fiskere.
Vi diskusterede  omtalen i Skive Folkeblad 23. februar om foreningens forhold til lodsejerforeningen, jeg har fundet artiklerne og vil prøve at lægge den ind på hjemmesiden, hvis det ikke lykkes vil jeg have dem med til næste møde.
 
6. Vi så en svensk video om laksefiskeri i Byskeälven
 
 

Nyeste kommentarer

12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...
06.08 | 08:08

Er på ferie.Hyg jer..

...