Referater fra torsdagsmøder fra 2016

Torsdagsmøde den 10. januar 2019.

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Peder Riisgaard, Per Løndal og Hans Boel

1.  Kaffe og sang
2.  Årsmøde og regnskab
3.  Siden sidst
4.  Kommende aktiviteter
5.  Livshistorie ved Per Løndal
6.  Eventuelt
7.  Evt. video.
 
1.  47 var til stede heriblandt  Frank Knop og Steen Roslev der ønskede at blive medlemmer af klubben. Velkommen til Frank og Steen. Vi sang "Noget om kraft" af Haldan Rasmussen og så gik vi til kaffen og brødet.
 
2.  Næste punkt på dagsordenen var årsmøde med regnskab. Gustav spurgte om nogen havde forslag til ændringer af klubbens drift og ledelse? og da det ikke er var tilfældet blev det som hidtil Gustav, Sigfred, mig som Weebmaster  og Eigil tager sig af finanserne.
Eigil forlagde regnskabet som blev godkendt efter en debat om lotterierne. (se regnskab som billed ved dtte referat). Konklusionen på denne debat blev, at lotterier skal fremover være selvfinaserende. f.eks. 200 lodder af 10 kr. og indkøbt gevinster for 2000 kr. og evt. sponsor gaver. Vi regner med at der kan sælges 200 lodder pr. event.
 
3.  Siden sidst. Kaj Ove og Henning havde hver fået 2 regnbuer i en P&T. Erik havde observeret flere sæler ved Kås. Jeg selv havde været i fjordsen flere gange og fanget adskillige ørreder, men de mangler størrelse,Gustav fortalte om el fiskeri i Kolindsund, der havde været skuffende. Ole havde været mange gange i fjorden, men manglede fisk. Sigfred havde hørt at der kunne fanges tork fra høfter i Ferring, Einer havde opsøgt gydebækkene og der set en meget uens gydning, Haderis å og bækken ved klubhuseter fine, ellers er det ikke godt.
 
4.  Til næste møde den 14. februar skal der med megen stor sandsynlighed pakkes blade. Til mødet den 14. marts vil Ole Maach lave en oste event med Thiese oste (derom senere). Forud for Aprilmødet den 11. vil Einer lave en tur til Jordbro mølle å ved den nye sø, men der kommer nærmere herom senere.
 
5.  Per Løndal skulle fortalt livshistorie, men var forhindret. Per Simomsen sprang dog til med sin historie.
Per har haft en meget lokal opvækst i vridsted  og Mogenstrup området, og som barn brugte han åen meget. Da han blev gift flyttede han til Brøndum, fik 2 børn og så gik tiden med håndbold, fodbold o.s.v.. Da han fyldte 50 fik han en fluestang i gave og så var det fiskeriet der fik prioritet, ligsom LFSO´s arbejdshold og lidt senere bestyrelsesarbejdet i LFSO der blev brugt meget tid på, Per nyder det store fællesskab i LFSO.
Per er uddannet smed og har altid arbejdet med jern og metal.
 
7.  Vi startede med en youtube streaming med gydning i Ørum å på Djursland i 2014. Derefter så vi en gammel smalfim (konverteret til dvd) om de store havørreder fra Em å. Filmen var sort/hvid, men det så ud til at være meget nemt at fange en stor eller fler store fisk samme dag. Palle havde filmen med. 
 
 
 

Dsa vi denne torsdag afholdt seniorklubbens 10. års jubilæum findes referater under >Afv. arrangementer 2018< eller dette link  Afv. arrangem. 2018

Torsdagmøde den 11. oktober

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Kaj Ove Christensen, Einer Olesen og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Peder Riisgaard 
4.  Kommende aktiviteter (herunder jubilæet)
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Som en hyldest til den forestående Løvfaldssommer sang vi "Du danske sommer jeg elsker dig". Herefter gik vi i gang med kaffen og brødet.
 
2.  Jens Peder havde haft  følgere, mistet fisk fanget undermålere og taget en hø på 2 kg.
Jørn Kroer havde fanget en regnbue.
Sigfred havde landet 2 på lidt under 3 kg.
Henning havde samme morgen i madkassen fanget en stor hanfisk på 81 cm og 6,5 kg, tillykke med den.
Der er også i den grad grund til at sige tillykke til Bent der i Bærs har landet årets indtil videre største fisk på lige kanp 10 kg (9,96) fordelt på 95 cm.
Peder Riisager 2 stk på 1,2 og 2kg.
Palle har på den hårde måde lært at man skal checke og udskifte sit forfang, da han fik en stor fisk på der løb med forfanget.
Poul Erik havde fanget en regnbue på 2,3 kg der var fuld af signalkrebs.
Tonny havde været i Randers Fjord og der fået en pose gode skrubber.
Einar havde, som han jo siger, fået et par stykker.
Georg havde tabt fisk, men dog fået 2  på 2,4 og 2,8 kg.
Gustav regnbue på 1,8 kg.
Philip havde fået en trøstpræmie på 2,6 kg efter at en stor fisk havde drillet ham oppe på Sdr. Resen i en times tid, denne fisk fik også chance næste dag, men ville ikke lege, derudover havde han fået 2 regnbuer.
Oluf havde fanget 3 undermålere i fjorden.
Martin har været i gudenåen og har her fået 2 små aborrer og en laks på 62 cm.  
Erik havde fanget hø på 1 kg.
Kurt havde været oppe i en bæk med tørflue og fanget mange bækørreder, lækkert fiskeri.
Ken Har været ved Lilla Edet og fået 4 laks med den største på 6,6 kg.
22 mand havde været på krebsefiskeri den 4. oktober og vi fangede en masse krebs, der blev kogt samme dag. Dagen efter var vi nogle der var ude at pille haler og kløer af. Disse blev så frosset ned.
 
Herefter kommer 2 punkter uden for dagsordenen.
Gustav opfordrer medlemmerne til at bliver bedre til at melde forfald til torsdagsmøderne. Til dagens møde var der 4 afbud, men vi var kun 39, så!
Flere medlemmer siger at de ikke får de mail jeg sender gennem hjemmesiden, jeg har lavet en forespørgsel ved hostværten og beder medlemmerne checke evt. spamfiltre.
 
3.  Peder Riisgaard fortalte om sig selv, han er fra 53 og født i Fly og bor nu i Vridsted. Peder kom i lærer som smed i Keldbjerg. Efter han var udlært, kom han til Gyro i noget han troede var midlertidigt, men blev til 30 år på denne arbejdsplads, den sidste tid inden han gik på efterløn arbejdede han i Nr. Søby.
Peder der er gift og har 2 børn, fiskede som barn i moserne og lidt i åen og hvis der var en mulighed for at komme med de  voksne til Vesterhavet var det fint, men ellers var det sønnernes fodbold der tog hans tid som voksen. Efter at han var gået på efterløn er han begyndt at fiske igen, 2016 og 2017 var rigtig gode år fiskemæssigt, men som hos mange andre halter 2018 efter.
Peder går på jagt og er i det hele taget glad for naturen.
Til sidst viste Peder en lille video af en sæl i åen der har fanget en pæn havørred, en film han havde optaget med mobiltelefonen.
 
4.  Næste møde den 8. november er jo jubilæet og i den forbindelse holder vi en frokost hvor vi mødes kl 12:00. Vi skal blandt andet have de signalkrebs vi fangede og kogte den 4. oktober, og en fiskeret og evt. andet. Madholdet er på plads og det udvidede kaffeholdet står for borddækning Kaffeholdet bliver Preben Høpfner, Uffe Hansen, Oluf Cramer og Hans Boel.
Foreningsformændeme er inviteret. Sigfred foreslår at man medbringer en spids saks til at åbne kløerne med. Hvis du har en god historie som underholdning er det super.
Der blev aftalt 2 ture. Sdr. Resen den 18. oktober (tilmeldingsside er på plads) og gudenåen mandag den 22. oktober (tilmeldingsside bliver oprettet).
 
5.  Harald sagde at han mener at julefrokosten skal være en traditionel menu, Ikke varm mad, men sild, fiskefilet og evt andre retter.
 
 
6.  Som video streamede jeg afsnit 2 i den norske serien "Den fantastiske vildlaks".
Serien findes på dr.dk

Torsdagsmøde 13. september 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

Kaffehold: Johan Schulz Petersen, Arne Præstegaard og Hans Boel.

1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie ved Per Rasmussen
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video 
 
1.  Efter kaffen sang vi "Blæsten går frisk over limfjordens vande"
 
2.  Siden Sidst: Martin har fået en laks i Skjern å. Jeg har også fået en laks i Skjern å, og jeg har prøvet at få makreller i Hanstholm uden held og ligesådan i fjorden. Niels Jørgen Haarbo havde fået 7 makreller fra stranden i Hanstholm. Tonny havde været i Randers fjord og fået en pose skrubber. Johan havde været ved åen ved Karstoft før mødet og ikke set fisk, men havde haft en flot oplevelse med en ræv der flygtede fra ham over kanal og marker. Per Simonsen havde fanget en aborre og haft et par Bønnelykker (nap i fluen) ved åen. Einar havde fået et par stykker. Claus Nymann havde fået en flot blanklaks på 95 cm i Skjern å. Philip havde været ved Skjern å nogle gange uden fisk, det var dog lykkedes ham at gå i bløden så tøjet blev totalt vådt, I Karup å havde han fået små ørreder, på vej til Sjælland havde han fisket på Sjællands odde og der fanget nogle undermålere. Preben Skiffard havde fanget nogle makreller. Gustav havde ikke fangst at fortælle om, men han fortalte om bestandsanalyse i Grenå.
 
3. Per Rasmussen Fortalte at han havde levet sit halve liv på Grønland i Sisimiut efter at have været en kort tid i Jakobshavn, Per arbejdede som tømre/snedker. Han fiskede fjeldørreder og havfiskeri efter torsk, rødfisk og helleflynder. På Grønland havde Per mange oplevelser også nogle grimme, blandt andet var han vidne til et helikopterstyrt. Per rejste fra Grønland i 2011.
Efter Grønland købte Per et ældre hus i Vridsted, som han kunne renovere, et arbejde der stadig pågår.
Per stammer fra Københavns området og hans opvækst skete i Slangerup.
Per er en ivrig fotograf og han havde lagt flere album frem med billeder fra hans tid i Grønland til gennemsyn.
 
Efter Per kom Per Mark der fortalte om et uheld han havde været involveret i og som havde bevirket at han skulle op til køreprøve igen. Han var kommet til at berøre en cyklist der kom susende ned af slotsgade og Per var ved at svinge til højre ad sdr. boulevard, der var ikke sket andet end at forhjulet på cyklen slog lidt, hvilket Per selvfølgelig ville erstatte, men cyklisten meldte det til politiet om aftenen og så gik sagen sin gang. Per sagde at for sådan nogle gamle nisser som os er det sin sag at komme på Skolebænk igen ligesom det at se sig over skulderen til køretimerne ikke er nemt, men nu er Per på den anden side og har kortet igen.
 
4. Den 12. november er det 10 år siden at klubben blev startet og vi vil i den forbindelse markerer dette på mødet 8. november og der blev talt om at få lavet en forret af signalkrebs, derefter blev fangsten af disse diskuteret og 4. oktober blev valgt til dagen. Der er lavet en tilmeldingsside med detaljer og tilmelding.
Medens jeg ikke var tilstede blev der talt om en gudenå tur. Hvis der bliver fanget rimeligt her til gudenåkonkurrencen synes jeg det skal ske her i september fiskene bliver ikke kønnere hvis vi venter, selvom der kan købes dagkort til 31. oktober. Turen vil blive rundsendt med mail.
 
5 og 6. Vi nåede ikke disse 2 punkter
 
 
 

 

 

Torsdagsmøde 9. august 2018

Referent: Jørn Hansen

Mødet havde nedenstående dagsorden.

 

Kaffehold: Poul Erik Andersen. Finn Lajgaard og Hans Boel. 
1.  Kaffe og sang
2.  Siden sidst
3.  Livshistorie Ved Georg Christensen 
4.  Kommende aktiviteter
5.  Eventuelt
6.  Evt. video
 

1.  30 medlemmer var mødt og vi sang før kaffen "du danske sommer jeg elsker dig". og " Se dig ud en sommerdag"

 

2.  Siden sidst. Hans-Peter havde fået en laks på 5 kg i Orkla. Finn havde fået 2 laks i lågen. Einer Olesen har fået laks i norge og et par hø i åen. Peder Riisgaard havde fanget et par undermålere, og set en sæl ved vridsted og filmet den i gang med at æde en hø. Sigfred har fået en laks i norge på 4,6 kg og en hø på 50cm i åen, og så havde han haft den årlige fiskedag med skolebørn fra vinderup skole i mosen, der havde været fangst til alle i rigt mål, det havde været en herlig dag. Eigil Amlund  havde på flue fanget en hø på 1,8 kg midt på fagen i høj sol.  Georg  havde fanget undermålere. Philip var blevet forløst med en hø på 2,3kg. Ole havde  været på kysten og her fået den største fangst af alle, på han havde placeret en af Holgers med fangst garanti blink i hageflæsket og han måtte forbi skadestuen hvor man bliver lidt til grin, (jeg føler med dig Ole, jeg kender turen). Gustav havde fanget et par regnbuer og en hø på 45 cm.

 

3. Georg var sprunget til i stedet for Per Rasmussen med livshistorie. Jeg må tilstå at referatet ikke er fyldestgørenede da det gik over stok og sten med Georgs historie.

Han er fra 48 og startede med at fiske i Vejles havn som 10 årig, og i ungdomsårene var det fiskeri omkring Vejle Åen og Kysten, ligesom han var med til at starte juniorafd i Vejle, juniorlederkursus, fluefiskeri, og tørfluefiskeri i Vejle å.

Georg blev uddannet udi EDB og flyttede til Sjælland grundet arbejde i SDC, her bllev der fanget mange torsk ved kystfiskeri ligesom han praktiserede bulefiskeri på Øresund med 19,6 som rekord. Han flyttede til Jylland i et nyt job og fiskede i den periode meget tørflue. Georg har mange bekendte i lystfiskerkredse, og han fortalte om sit venskab med Preben Torp ( den gale dyrlæge fra Års) og andre bekendte. Georg har også gjort i fiskeri fra kajak. Efter hans kones død er Georg flyttet til Vridsted.

 

4.  Kommende aktiviteter, Sigfred og Tonny laver en hyggetur til vores moser, ellers er der åbent for alt kontakt mig og vi lægger det på siden. En tur til Sdr. Resen aftales på næste møde.

 

5. Eventuelt. Kaj Ove orienterede om sin situation, han var blevet screenet for tarmkræft og fået en positiv svar. ( Kaj Ove benyttede lejligheden til indtrængende at opfordre alle til at benytte det tilsendte screeningskit). Han var blevet opereret og fået stomi, på grund af dette har Kaj Ove's sommer ikke handlet om fiskeri.

 

Numre til rapportering af sæl.

 

nummer 1    23 26 40 58 

             2    20 11 79 16

             3    40 21 57 97

             4    22 78 40 06

            

 

 

 

Nyeste kommentarer

20.01 | 11:41

man får mange gode og hjælpsomme informationer. virkelig god side kunne virkelig anbefales!

...
12.11 | 09:59

Kommer ikke 14/11 2019

...
23.09 | 09:34

Deltager i Sdr. Resen

...
05.09 | 10:09

Jeg kommer til torsdagsmødet kl. 9

...