Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Affaldstømning og græsslåning

Aftale med LFSO, Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn:

Aftalen blev fornyet/bekræftet på et møde den 29. marts 2014.
Nedenstående referat er fra dette møde.
 

Referat af møde LFSO og seniorklubben.

Efter nogle år fandt LFSO´s bestyrelse tiden inde til at mødes med repræsentanter fra Seniorklubben til en drøftelse af gældende aftaler og nye tiltag. I mødet deltog Holger Riis Jensen og Per Simonsen fra LFSO´s bestyrelse og Gustav Setnik og Sigfred Madsen fra Seniorklubben.

De gældende regler om seniorklubbens gratis kaffe til møderne til gengæld for opgaver med affaldstømning og vedligeholdelse af P-pladser blev drøftet, og vi blev enige om at fortsætte som hidtil.

Vi har fra seniorklubben tilbudt at påtage os yderligere opgaver, som fysisk passer til aldersgruppen og samtidig indeholder noget socialt.

Holger havde tre forslag til opgaver, som man gerne vil have seniorerne til at hjælpe med.

1. Reparation og maling af klækkehuset. (Sokkel og træværk). Kurt Juel spørges om han vil indkøbe maling m.m..

2. Distribution af Cardinalen. Der er i forvejen mange seniorer, involveret i det. Vi kan forsøge, at få bladene færdige og leveret, så det passer med seniorklubbens mødedage, som det er sket de sidste gange.

3. Hjælpe i forbindelse med afviklingen af årets fiskekonkurrence i august. Evt. med i vagtplanen og / eller på oprydningsholdet.

Det blev præciseret, at ingen må forvente yderligere fordele ved at have deltaget i arbejde for foreningen. Mange har i tidens løb ydet en stor indsats for foreningen uden anden betaling end forplejning og årets julefrokost.

Det blev yderligere aftalt, at et medlem fra seniorklubbens bestyrelse efter hvert møde / arrangement kontrollerer at døre er låst, vinduer lukket, affald fjernet og borde og stole på plads (3 borde i hver side).


Affaldstømnings aftalen er sat i bero i 2016.

Affaldstømning.

Bliver slettet når effektueret
Sted                                     Medlem
Henning Gade                     Bent Nielsen og Niels A.K.Hansen
Flymoserne og Th.              Tonny B. Johansen
Skråvejen                            Jørn Hansen
Æ Drøvt                               Sigfred Madsen
Madsens Plads                   Hans Jensen
Karstoft                                Erik Andersen
Stenhullet                             Martin Poulsen
Æ Beeshus Vridsted           Johan Schulz Petersen
Sommerhushullet                Jørgen Carlsen
Slagtermesteren                 M. Thomassen og Sigfred Madsen
Vormstrupvej                       Poul BruunGræsslåning.

Første del af juni                   Før konkurrencen i august
Tonny Johansen (Indkalder)    Sigfred Madsen (Indkalder)
Kurt Juel                                  Jens Peter Madsen
                                                 Eigil Nedergaard
Einer Olesen                            Einer Olesen

                                                                 Ole Maach            

Der er endnu ingen billeder i fotoalbummet.

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.