Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Mammutten - symbolet - på istiden

Fra istiden til i dag.

Den sidste istidsperiode endte ca. for 11.000 år siden.
Den begyndte for omkring 72.000 år siden og nåede sit højdepunkt for omkring 20.000 år siden.
I Euroa nåede isdækket ned i det nordlige Tyskland. På kortet er angivet den største udbredelse.
Vi kan se på kortet (det grønne område), hvor langt isen nåede i Vestjylland.

Hald Sø - Karup Å - Flynderså

Landskaberne er udviklet omkring isens hovedopholdslinie (isrand) under sidste istid.
Fra det isdækkede Nord- og Østjylland strømmede smeltevandet gennem store tunneldale under isen til gletscherporte ved isranden og videre ud over det isfri land.
Ved Skelhøje lå den største gletscherport.

Det karakteristiske landskab, der blev dannet, var morænelandskab med tunneldale, samt hedesletter.

Vandmasserne medvirkede til dannelsen af bl.a. Hald Sø, Karup Å og Flyndersø, og aflejrede sand, grus og sten på det, der blev til Karup Hedeslette.
Karup Å har sin udspring i Bølling Sø - vest for israndslinien ved Silkeborg.
Efter at have snoet sig næsten 80 km. igennem ådalen, løber den ud i Limfjorden ved Skive


Lidt syd for Viborg ligger Alheden, der er en del af Karup Hedeslette. Sletten er på ca. 150.000 km2.
Sletten består af tykke lag af smeltevandssand, grus og sten, der i istiden er blevet spulet ud mod vest fra  gletscherporten ved Skelhøje.
På billedet ses rombeporfyr fra Osloområdet. Et af de mange forskellige stenarter, man kan finde i den danske natur sendt med isen til Danmark.

Ordforklaring

Tunneldale:
Hvert forår og sommer begynder isen og sneen at smelte på gletscherens overflade.
Smeltevandet bliver til en flod. som løber under isen.
Da denne flod er under kraftigt tryk p.g.a. isens enorme vægt, kan vandet løbe "op ad bakke".
Smeltevandet kunne så bevære sig ud til gletscherporten ved kanten af isranden. Her breder floden sig i mange mindre vandløb.

Flyndersø er et eksempel på en tunneldal.

Morænelandskab:
Da isen kom til Danmark fra Norge, bragte den en masse materiale med sig.
I takt med at isskjoldene har bevæget sig langsomt hen over jordoverfladen, har de optaget materiale som sten, grus, sand og ler fra underlaget.
Når isen så er smeltet igen, har den aflejret dette materiale på jorden, hvilket er skyld i det kuperede bakkelandskab, som er meget typisk i Danmark.
Dette kaldes morænelandskab.

Fur er kendetegnet ved en storslået morænelandskab med imponerende klinter langs nordkysten.
 

Hedesletter:
De store hedesletter finder vi, hvor isen ikke nåede frem under sidste istid.
Smeltevandet har aflejret det medfølgende materiale ud over området, så den er blevet jævn og flad.
Desuden har smeltevandet skyllet alt næring bort fra jorden og derved opstod de lyngbeklædte hedesletter
.
Alheden syd for Viborg er en hedeslette.

Alheden omfatter bl.a. den sydlige del af Fjends Herred.
Kongenshus Mindepark ligger på Alheden, og de største byer er Karup og Frederiks.
Hedeområderne var tidligere så øde, at de lå uden for sogneinddelingen.
I 1760 begyndte kartoffeltyskerne at opdyrke Alheden.


Maleriet neden for er et hovedværk i Hugo Larsens kunst.
Billedet forestiller en koloni af straffefanger, som er udsendt til den jyske Alhede ved Gedhus i 1901.
For første gang blev straffefanger sendt ud for at arbejde under frie forhold.

(Billedet ejes af Kriminalforsorgen, Horsens statsfængsel)
(Foto; Viborg Stiftsmuseum/Kurt Nielsen)

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.