Seniorklub LFSO og Sdr. Resen

Afv. arrangementer 2018

Gydebankevandring ved Skjernå 17. dec. 2018

Kik på åen fra den gamle søbund (foto Philip)

9 fra klubben,vor guide Knud og Kurt´s Lilly mødtes hos Finn Lajgaard i Ikast til morgenkaffe. Herfra kørte vi til Brande, hvor Eigil stødte til.

Det var her at dæmningen til Brande elværks sø brød sammen den 7. november 2013 (dette var Danmarks ældste vandkraftsværk bygget 1910).

Sammenbruddet spulede gydepladserne i det gamle åleje rene, hvorefter åen  på den ca. 4 km. lange strækning fremstår med en lang række gydepladser. Vi kunne se at disse pladser havde været flittigt benyttet, vi så desværre kun en enkelt stor laks, vi gik en længere tur på den gamle søbund, der er ved at springe i et tæt krat  med pil, el og hindbær.

Vi kørte nogle km. opstrøms, hvor der stadig er et kørende vandkraftsværk, vi  talte om de muligheder, der ville være ,hvis denne dæmning ligeledes blev fjernet hvorved mange km. god å, med mange gydemuligheder, blev tilgængelig for Skjern å laksen.

Nu gik turen til Brande by, hvor vi så på gydebanker i Brande å (et tilløb til Skjern å). Brande å gå gennem byen og er tilgængelig, da der går en sti på bredden. Her var rigtig mange nybankede banker, men ingen fisk (det havde Knud ellers lovet), og så kørte vi til forvirringen, hvor Rind å løber i Skjern å og Dalgas kanalen starter og andre gravede kanaler løber, så forvirringen lever virkeligt op til navnet. Jeg vil afstå for at forklare nærmere, men kik selv på et kort over Skjern å ved Arnborg.

Ved forvirringen, er der en shelterplads, og her spiste vi de landgangsbrød som Eigil havde lavet til vor frokost, de var godt nok lækre.

Herfra kørte vi til  Hesselvig plantage ved Skarrild, for at se nogle gamle tjæreovne. Her er der tidligere blev lavet trækul og svedet træ tjære, et fint sted med bænke og borde, lige til kaffen en sommer eftermiddag.

Derefter gik det hjemover, Det blev en fin dag med mange indtryk og begunstiget af rimeligt vejr.

Skjern å set fra den gamle å bred (foto Philip)

Det eksisterende kraftværk ovenfor den tømte sø (foto Philip)

Til frokost fik vi et landgangsbrødet lavet af Eigil.

Frokost ved forvirringen

Julefrokost den 13. december 2018 i klubhuset

Der er fart på i køkkenet når ris a la manden skal serveres

46 blev bænket ved bordene i Vridsted til seniorklubbens julefrokost. Inden vi gik til den alvorlige del med maden blev der sunget en sang som Per Mark havde fundet frem og storfanger diplomet blev overrakt til Bent Nielsen for hans store havørred på 95 cm og  9,96 kg.

Maden som Eigil Amlund med hjælpere stod for, bestod at hvide og røde sild med smør og fedt dertil hjemmerørt karrysalat, stegt rødspættefilet med remoulade og kogt ørred med rejer og mayo,. leverpostej med bacon og sylte med rødbeder, små frikadeller  med kartoffelsalat og ribbensteg med rødkålssalat, det hele blev afrundet med ris a la mande med kirsebærsauce og selvfølgeligt sluttende med kaffe og småkage.

Det var en utrolig lækker frokost, som alle var glade for. Stor trak til Eigil og holdet.

Over frokosten var der højt humør, og snakken var der ikke noget i vejen med.

Jeg vil slutte med at ønske alle medlemmer og deres familier en glædelig jul og et godt nytår med håb om et storslået 2019.

Windy installeres og Holger kloger

Seniorklubbens 10. års jubilæum 8. november 2018

Seniorklubben blev stiftet 12. november 2008, men vi festligholdt jubilæet på vor  normale møde dag i november altså den 8. november 2018.

Vi var jo blevet enige på forud at vi skulle have krebsegilde denne dag og krebsene havde vi jo fanget og kogt 4- og 5. oktober og derefter nedfrosset dem.

Køkkenholdet havde klargjort og serveret dem på lækreste vis (se billeder).

Der var mødt 42 medlemmer Ligesom LFSO´s formand Helge også deltog.

Gustav bød velkommen og bad selskabet rejse sig og holde et minuts stilhed for de medlemmer der er gået bort i klubbens levetid.

Vi sang derefter "Blæsten går frisk over limfjordenns vande"

Lidt senere på dagen sang vi "Lille sky"

Menuen bestod af.

Vore Krebs med flutes, salat og dressing.

Varm og koldrøget ørred.

Nakkefilet med flødekartofler.

Som dessert fik vi -Is Mona Lisa-

Før desserten havde Sigfred et indlæg hvor han fortalte om tilblivelsen af seniorklubben, han citerede Cardinalen med passager om indkaldelse til det stiftende møde 12. november 2008. Derefter berettede han om hvad man var blevet enige om var klubbens formål ligesom han fortalte at Knud, Jens Peder og Arne var blev valgt som ledelse.

Sigfred fortalte anekdoter om vor afdøde medlemmer, flere af dem var jo personer der gav anledning til mange gode historier. Om Gunnar, Lasse, Helge, Bent og Mogens  kan der tales meget og længe. 

Over kaffen gik snakken og pludselig var eftermiddagen gået, som altid i seniorklubben på bedste måde.

Vi fik også talt lidt om kommende aktiviteter. Julefrokosten bliver holdt den 13. december.

Ejner vil lave en aftale med en kendtmand ved Skjern å, så vi kan få en guidet tur 17. december, til en stor gydebanke der opstod da en dæmning blev fjernet og en sø tømt. Vi starter med rundstykker hos Finn.

Til disse 2 aktiviteter bliver der lavet tilmeldingsider.

Dette jubilæums arrangement skylder stor tak til køkkenholdet Eigil, Tonny og Hans Boel og  borddækkerne Preben Høpfner, Uffe, Oluf og alle andre der gav en hånd med.

Også tak til Einer og Bent for at have leveret ørred til menuen.

Gudenåen 22. oktober

Deltagerne ved Gudenåen 22. oktober ved frokosten i Ulstrup

Vi var 11 mand der mødtes ved kiosken for dagkortsalg i Bjerringbro og fordelte  os ved åen. Der var desværre næsten ingen vand i åen, der var ca 70-80 cm mindre end normalt, så det var svære betingelser.

Ved frokosten som vi spiste på dannebrogspladsen i Ulstrup blev resultatet op. Kaj Ove havde haft et nap i fluen og Einar og Sigfred havde set en større fisk ude af vandet, og det var det, så vi måtte glæde os over det gode selskab og et rimeligt vejr, tørt, sol men lidt luftigt.

Efterårstur til sdr. Resen vand 18. oktober

De skønne omgivelser ved Fårbæk pavillon

Vi var 13 mand der mødtes til rundstykker og den medbragte kaffe i Fårbæk's borgerforenings dejlige pavillon.

Efter morgenkaffen fordelte vi os ved sdr. Resens vand for at mødes igen kl. 12:30 til frokosten som Eigil Amlund stod for, aspargessuppe med flutes.

Deer var ingen der havde fanget noget før frokost bortset fra at Finn havde tabt en fisk, efter frokost var der nogle der forsatte med at fiske, men jeg har ikke hørt om fangst.

Vi havde dog en dejlig dag i skønne omgivelser indhyllet i noget pragtfuldt efterårsvejr.

Gustav vender tilbage til frokost

Uden mad og drikke dur fiskeren slet ikke.

Krebsefangst den 4, oktober

Vi var 22 mand der mødtes i klubhuset til kaffe og rundstykker den 4. oktober. Hvorefter vi fordelte os til de forskellige afsnit af åen for at fange krebs til forretten til klubbens 10 års jubilæum den 8. november.

Efter ca. 2,5 timer fiskeri mødtes vi igen for at se hvad det var blevet til. Jens Peder og jeg havde fisket fra sommerhushøllet til engsvinget og havde fået 80 krebs på 3 brikker. Dette resultat var ret repræsentativt, så ialt var der ca. 700 krebs der skulle i kogelagen, som Tonny havde forberedt om formiddagen.

Næste dag var vi nogen der mødtes for at tage haler og kløer af, disse blev så frosset ned.

 Der blev talt om, at det kunne være fint at gentage dette til næste sommer, og holde krebsegilde på svensk maneer udendørs.

Ovenpå dagens strabadser

Thorsmindevej efter pighvar 24. maj

Den Store strand med plads til alle.

6 mand, Holger, Philip, Henning, Sigfred, Erik, Arne og jeg, mødtes på Thorsmindevej for at forsøge at fange pighvar, vandet var noget grumset og vinden var nok også lidt rigelg, så sagt med det samme der blev ikke fanget nogen pighvar, Philip og jeg fangede hver en skrubbe, og det var det. Philips skrubbe var lidt egendommelig da begge sider var ens, skrubbe havde ingen underside.

Uffe kom senere ned til os, han var startet tidligere en os andre et par km. nordligere.

Sommerfrokost 17. maj 2018

Køkkenholdet mest set fra ryggen

40 mand var mødt i Vridsted til seniorklubbens sommerfrokost. De fik en dejlig eftermiddag, Køkkenholdet der bestod af Eigil Amlund, Martin og Hans Boel havde fremtryllet en frokost, der bestod af Fiskepate med rejer og purløgsdressing. Kødbuffet med kylling, ølmarineret nakkefilet, oksefilet og dertil salater og flutes. Til dessert var der chokoladekage med brombærsorbeth.

Per mark havde sørget for et par sange. Vi startede frokosten med at synge "Nu er dagen fuld af sang" og senere sang vi "Katinka, Katinka luk vinduet op".

Eigil Nedergaard stod for et amerikansk lotteri: Alle havde betalt en halvtredser og fik 5 lodder, det var fine præmier der blev fordelt (jeg fik ikke nogen, øv).

Det var dejligt vejr og som sædvanlig i seniorklubben havde vi nogle rigtig hyggelige timer. Mange tak til madholdet, Per mark og Eigil Nedergaard for drt arbejde de har lagt i dagen.

Jørn Hansen

Eigil deler gevinster ud

Der spises

Gudenåen 2. maj

Vi var 7 der mødtes ved 7-22 kiosken i Bjerringbro. Henning, Kaj Ove, Martin, Ole Rohde, Holger, Preben Skiffard og Jørn.

Vi fordelte os langs åen med troen på det store hug, for efter regnvejret dagen forinden var åen steget ca. en halv meter, perfekte forhold, fint vejr og tålelig grøde. Resultatet ved frokosten ingen fangst af os eller af nogen vi havde set. der var dog set laks.

Så det blev ved den friske luft og en dag sammen med gode kammerater.

Jeg fik desvørre ikke taget et billed.

Kysttur til Ertebølle 10. april

Vi var 6 der mødtes ved strandby kirke, Hans-Peter, Oluf, Holger, Philip, Jørn og turlederen Erik. Herfra gik turen til Ertebølle klint hvor vi fiske indtil frokost, bunden ved klinten mindede meget om forholdene ved Kaas, med masser af sten i alle størelser, men ikke nogen fisk.

Efter frokost kørte vi til Risgaard bredning, et anderledes terræn, meget lavvandet (tildels grundet østenvinden), men alligevel et spændende sted, men heller ikke her var der noget liv, så vi sluttede turen efter en times fiskeri.

Rundtur til fiskevandet 4. marts

Rundtur til fiskevandet 

13 mand mødtes til morgenkaffe i  Trevad, for at tage på rundtur til fiskevandet med Einer som guide, formålet med turen var blandt andet at prøve at få rede på ændringerne.

Vi startede opstrøms Hagebro og efter at have krydset Resen bro kørte vi nedstrøms Hagebro for at slutte ved Nørrekær ved 13. tiden. Her ventede Eigil med aspargessuppe med varm flute. Efter at have spist gik flere en tur opstøms broen mellem åen og moserne, (her så vi et par overflyvende traner).

Til sidst kørte vi til Trevad for at hente biler og slutte af med kaffe.

Det blev til en rigtig fin dag og hvor vi var begunstiget at noget fantastisk vejr. Tak til Einer og Eigil for guidning og mad.

Eigil øser aspargessuppe op, den var god

Hele selvskabet ved middag i det grønne ved Nørrekær

Nyeste kommentarer

12.10 | 07:09

Kommer ikke til pakning af Cardinalen skal til læge

05.09 | 08:30

Jeg kommer til klubmesterskab kl. 08.00

30.08 | 12:56

Jeg kommer til klummesterskabet 8 September kl. 8

22.08 | 20:41

Frank U. Knop Struer har meldt sig ud.